Securitatea navelor și a instalațiilor portuare

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 725/2004 privind consolidarea securității navelor și a instalațiilor portuare

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

ASPECTE-CHEIE

Repercusiunile pandemiei de COVID-19

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 1 iulie 2004.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Securitate maritimă: combinarea măsurilor preventive menite să protejeze transportul maritim și instalațiile portuare în fața amenințării reprezentate de actele ilegale intenționate.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind consolidarea securității navelor și a instalațiilor portuare (JO L 129, 29.4.2004, pp. 6-91)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 725/2004 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2020/698 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 2020 de stabilire a unor măsuri specifice și temporare, în contextul pandemiei de COVID-19, privind reînnoirea sau prelungirea anumitor certificate, licențe, permise și autorizații, precum și amânarea anumitor controale și formări periodice în anumite domenii ale legislației din sectorul transporturilor (JO L 165, 27.5.2020, pp. 10-24)

Directiva 2005/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind consolidarea securității portuare (JO L 310, 25.11.2005, pp. 28-39)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 08.07.2020