Răspunderea civilă pentru daunele provocate de poluarea cu hidrocarburi: Convenția hidrocarburi pentru propulsia navei

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2002/762/CE de autorizare a țărilor UE să semneze, să ratifice sau să adere la Convenția hidrocarburi utilizate pentru propulsia navei

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

Decizia autorizează țările Uniunii Europene (UE) să semneze, să ratifice sau să adere la Convenția internațională din 2001 privind răspunderea civilă pentru daunele provocate de poluarea cu hidrocarburi utilizate pentru propulsia navei (Convenția hidrocarburi pentru propulsia navei).

ASPECTE-CHEIE

Convenția hidrocarburi pentru propulsia navei a fost adoptată sub auspiciile Organizației Maritime Internaționale (OMI) pentru a asigura compensații adecvate, prompte și eficiente pentru persoanele care au suferit prejudicii din cauza deversărilor de hidrocarburi transportate sub formă de combustibil în buncărele navelor.

Compatibilitatea cu normele UE

Domeniul de aplicare

Convenția se aplică pentru:

Convenția nu se aplică navelor de război, navelor auxiliare sau altor nave deținute de către o țară. Cu toate acestea, orice țară care face parte din convenție poate decide să o aplice acestor nave.

Răspunderea armatorului

În momentul unui incident, armatorul este responsabil de toate daunele provocate de poluarea cu hidrocarburile utilizate pentru propulsia navei. Cu toate acestea, armatorul va fi exonerat de răspundere dacă poate să dovedească faptul că:

Asigurarea obligatorie sau garanția financiară

Competența judiciară și executarea hotărârilor

Termene

DE CÂND SE APLICĂ CONVENȚIA?

Decizia Consiliului a solicitat țărilor UE să ia măsurile necesare pentru a depune instrumentele de ratificare sau instrumentele de aderare, dacă este posibil, înainte de 30 iunie 2006.

EFECTE

Începând din 2015, toate cele 28 de țări ale UE au ratificat/aderat la convenție în conformitate cu decizia Consiliului.

ACT

Decizia 2002/762/CE a Consiliului din 19 septembrie 2002 de autorizare a statelor membre, în interesul Comunității Europene, să semneze, să ratifice sau să adere la Convenția internațională din 2001 privind răspunderea civilă pentru daunele provocate de poluarea cu hidrocarburi utilizate pentru propulsia navei (Convenția hidrocarburi utilizate pentru propulsia navei) (JO L 256, 25.9.2002, pp. 7-8)

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO L 351, 20.12.2012, pp. 1-32)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 1215/2012 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 14.03.2016