Drepturile călătorilor din transportul feroviar

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Obiectivul regulamentului este de a stabili drepturi și obligații ale călătorilor din transportul feroviar, pentru a-i proteja în special în cazul perturbării călătoriei și pentru a spori eficiența și atractivitatea serviciilor de transport feroviar de călători.

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Drepturile călătorilor

Călătorii din transportul feroviar au drepturile de bază prezentate mai jos.

Contract de transport și informații

Călătorilor trebuie să li se ofere informații clare și accesibile:

Informațiile furnizate persoanelor cu dizabilități și persoanelor cu mobilitate redusă trebuie să fie într-un format accesibil.

Întârzieri și anulări

În cazul unei întârzieri mai mari de 60 de minute a sosirii la destinația finală, călătorii au dreptul la:

În cazul în care călătorii nu optează pentru rambursare, ci pentru continuarea călătoriei, aceștia pot solicita o despăgubire minimă echivalentă cu:

În caz de întârziere mai mare de 60 de minute la sosire sau la plecare, călătorii au dreptul la:

Persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă

Legislația UE privind drepturile călătorilor din transportul feroviar vor asigura faptul că persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă vor putea călători într-un mod comparabil cu ceilalți cetățeni. Astfel, regulamentul le conferă următoarele drepturi:

Securitate, plângeri și calitatea serviciilor

Punerea în aplicare de către țările UE

Țările UE trebuie să desemneze unu sau mai multe organisme independente responsabile pentru executarea acestui regulament. Călătorii pot depune o plângere la oricare dintre aceste organisme în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile.

De asemenea, țările UE trebuie să stabilească sancțiuni eficiente, proporționale și cu efect de descurajare pentru nerespectarea regulamentului.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 3 decembrie 2009.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

Ca urmare a epidemiei de COVID-19 și a introducerii măsurilor necesare pentru a face față impactului crizei, Comisia Europeană a adoptat:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (JO L 315, 3.12.2007, pp 14-41)

DOCUMENTE CONEXE

Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spațiului feroviar unic european (reformare) (JO L 343, 14.12.2012, pp. 32-77)

Modificările succesive aduse Directivei 2012/34/UE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Comunicarea Comisiei – Orientări pentru interpretarea Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (JO C 220, 4.7.2015, pp. 1-10)

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Derogări acordate de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar [COM(2015) 117 final, 11.3.2015]

Data ultimei actualizări: 19.03.2020