Medicamente de uz veterinar – buna practică de fabricație

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 91/412/CEE a Comisiei – buna practică de fabricație pentru medicamentele de uz veterinar

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește principiile și orientările privind buna practică de fabricație pentru medicamentele de uz veterinar.

ASPECTE-CHEIE

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu 23 iulie 1991. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 23 iulie 1993.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACT

Directiva 91/412/CE a Comisiei din 23 iulie 1991 de stabilire a principiilor și a orientărilor de bună practică de fabricație pentru medicamentele de uz veterinar (JO L 228, 17.8.1991, pp. 70-73)

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente (JO L 136, 30.4.2004, pp. 1-33)

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 726/2004 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Directiva 2004/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de modificare a Directivei 2001/82/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele veterinare (JO L 136, 30.4.2004, pp. 58-84)

Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare (JO L 311, 28.11.2001, pp. 1-66). A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 19.04.2016