Avocații care profesează în străinătate cu caracter permanent – normele UE

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 98/5/CE – exercitarea cu caracter permanent a profesiei de avocat într-o altă țară a UE decât țara în care s-a obținut calificarea

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva le permite avocaților care și-au obținut calificarea într-o țară a Uniunii Europene (UE) să profeseze cu caracter permanent într-o altă țară sub titlul profesional din țara de origine. Actul li se aplică resortisanților din UE autorizați să profeseze sub titlul profesional de „avocat” , dar și tuturor resortisanților din țările membre ale Spațiului Economic European și din Elveția.

ASPECTE-CHEIE

Dreptul de a profesa

Domenii de activitate

Poziția de egalitate

Exercitarea profesiei în cadrul unui grup

În cazul în care o țară-gazdă din UE permite exercitarea profesiei în cadrul unui grup, unul sau mai mulți avocați care aparțin unui grup în țara de origine își pot exercita activitățile ca membri ai grupului respectiv în țara-gazdă.

Norme profesionale și deontologice

Avocații care profesează cu caracter permanent într-o altă țară a UE trebuie să respecte normele profesionale și deontologice ale țării-gazdă, chiar dacă li se aplică în continuare deontologia din țara de origine.

Proceduri disciplinare

Avocații care profesează sub titlul din țara de origine sunt supuși procedurilor disciplinare ale țării-gazdă din UE.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Începând cu 14 martie 1998. Țările UE au avut obligația de a transpune directiva în legislația națională până la 14 martie 2000.

CONTEXT

Profesiei de avocat i se aplică și alte instrumente juridice ale UE. Acestea se referă la:

ACT

Directive 98/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 de facilitare a exercitării cu caracter permanent a profesiei de avocat într-un stat membru, altul decât cel în care s-a obținut calificarea (JO L 77, 14.3.1998, pp. 36-43)

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 98/5/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

77/249/CEE: Directiva Consiliului din 22 martie 1977 de facilitare a exercitării efective a libertății de a presta servicii de către avocați (JO L 78, 26.3.1977, pp. 17-18). A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale (JO L 255, 30.9.2005, pp. 22-142). A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 28.10.2015