Reguli privind contractele de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii

Prezentul act legislativ urmărește să asigure o piață deschisă pentru achizițiile publice, precum și aplicarea corectă a regulilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii.

SINTEZĂ

Directiva 2004/18/CE stabilește normele Uniunii Europene (UE) de atribuire a contractelor pentru lucrări publice, bunuri și servicii. Obiectivul său este de a garanta că procesul de achiziții publice este corect și deschis ofertanților de pe întregul teritoriu al UE.

Domeniul de aplicare

Actul legislativ vizează majoritatea contractelor publice, cu excepția celor pentru utilități (apă, transporturi, energie și servicii poștale), telecomunicații, concesionări de servicii (cum ar fi exploatarea unei parcări existente) și anumite contracte privind apărarea și securitatea.

Patru tipuri de proceduri

Transparența

Aceasta este asigurată prin publicarea anunțurilor privind contractele publice în Jurnalul Oficial al UE și în baza de date TED, precum și la nivel național. Toate publicațiile trebuie să conțină informații identice, pentru a nu favoriza niciun ofertant. Acestea conțin informații precum:

Atribuirea contractelor

Contractele se atribuie în funcție de:

Pragurile

Sunt vizate toate contractele publice cu valoarea peste un anumit prag. Pragurile se calculează o dată la doi ani.

Începând din 1 ianuarie 2014, principalele praguri pentru contractele de achiziții privind lucrări publice, bunuri publice și servicii publice, astfel cum au fost modificate prin Regulamentul (UE) nr. 1336/2013, sunt următoarele:

Autorități guvernamentale centrale

Contractele de bunuri atribuite de autoritățile guvernamentale centrale care își desfășoarăactivitatea000 EUR în domeniul apărării000 EUR: (i) pentru produsele enumerate în anexa V: 134000 EUR ; (ii) pentru alte produse: 207 000 EUR.

Autoritățile contractante subcentrale

Directiva 2004/18/CE rămâne în vigoare până la 18.4.2016, dată la care intră în vigoare o nouă directivă care o înlocuiește (Directiva 2014/24/UE).

ACT

Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii (JO L 134, 30.4.2004, pp. 114–240)

Modificările şi corecturile succesive aduse Directivei 2004/18/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (JO L 134, 30.4.2004, pp. 1–113)

Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, pp. 65–242)

Data ultimei actualizări: 30.09.2015