Vocabularul comun privind achizițiile publice

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 privind Vocabularul comun privind achizițiile publice în UE

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

ASPECTE-CHEIE

ACT

Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV) (JO L 340, 16.12.2002, pp. 1-562)

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 2151/2003 al Comisiei din 16 decembrie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV) (JO L 329, 17.12.2003, pp. 1-270). A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 451/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2008 de instituire a unei noi clasificări statistice a produselor în funcție de domeniul de activitate (CPA) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3696/93 al Consiliului (JO L 145, 4.6.2008, pp. 65-226). A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 15.02.2016