Nivelurile maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare

Pentru a garanta nivelurile ridicate ale sănătății publice, Uniunea Europeană (UE) stabilește în cadrul acestui act legislativ nivelurile maxime pentru anumiți contaminanți în produsele alimentare. Contaminanții sunt substanțe care nu au fost adăugate în mod intenționat în produsele alimentare, dar care au ajuns acolo în timpul producției, ambalării, transportului acestora etc.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare.

SINTEZĂ

Pentru a garanta nivelurile ridicate ale sănătății publice, Uniunea Europeană (UE) stabilește în cadrul acestui act legislativ nivelurile maxime pentru anumiți contaminanți în produsele alimentare. Contaminanții sunt substanțe care nu au fost adăugate în mod intenționat în produsele alimentare, dar care au ajuns acolo în timpul producției, ambalării, transportului acestora etc.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Acesta prevede limitele maxime pentru anumiți contaminanți în produsele alimentare, în special pentru a proteja starea de sănătate a grupurilor celor mai sensibile ale populației, adică copii, vârstnici și femeile însărcinate.

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Sunt acoperiți următorii contaminanți:

Limite

Produsele alimentare cu niveluri de contaminanți mai ridicate față de cele specificate în Anexa la actul legislativ nu pot fi vândute. Aceste limite acoperă partea comestibilă a produselor alimentare și se aplică și produselor alimentare compuse sau procesate, uscate sau diluate.

Regulamentul prevede și cele mai scăzute niveluri maxime pentru contaminanți care se pot atinge în mod rezonabil cu ajutorul bunelor practici de producție sau a bunelor practici agricole (ALARA, nivelul cel mai scăzut ce poate fi atins în mod rezonabil).

Interdicția privind amestecul

Etichetare

Etichetarea arahidelor, a altor oleaginoase, a nucilor a fructelor uscate, a orezului și a porumbului vândute drept produse alimentare care trebuie să facă obiectul sortării sau altui tratament fizic înainte de consumul uman, trebuie să poarte inscripția „produsul trebuie supus sortării sau altor tratament fizice în scopul reducerii contaminării cu aflatoxine înainte de consumul uman sau de utilizarea ca ingredient în produse alimentare”.

Etichetarea arahidelor, a altor oleaginoase, a produselor derivate din oleaginoase și cereale trebuie să indice utilizarea și codul de identificare a lotului.

Excepții

Anumite țări UE pot depăși nivelurile de dioxine și PCB pentru anumite specii de pește și produse piscicole de origine din Marea Baltică și destinate consumului pe teritoriul acestora. Etichetarea acestora trebuie să avertizeze cu privire la riscurile potențiale pentru sănătatea consumatorului.

Testarea

Țările UE trebuie să testeze nivelurile de nitrați din legumele care este posibil să conțină niveluri semnificative (în special cele cu frunze verzi). Rezultatele acestor teste trebuie transmise Autorității Europene pentru Siguranță Alimentară (AESA).

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

De la 9 ianuarie 2007.

CONTEXT

Pentru mai multe informații, consultați pagina web cu contaminanții produselor alimentare a Comisiei Europene.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 1881/2006

9.1.2007

Se aplică din 1.3.2007

JO L 364, 20.12. 2006, pp. 5-24

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 1126/2007

30.9.2007

-

JO L 255, 29.9.2007, pp. 14-17

Regulamentul (CE) nr. 629/2008

23.7.2008

-

JO L 173, 3.7.2008, pp.6-9

Regulamentul (CE) nr. 165/2010

9.3.2010

-

JO L 50, 27.2.2010, pp. 8-12

Regulamentul (UE) nr. 420/2011

20.5.2011

-

JO L 111, 30.4.2011, pp. 3-6

Regulamentul (UE) nr. 1258/2011

23.12.2011

-

JO L 320, 3.12.2011, pp. 15-17

Regulamentul (UE) nr. 1259/2011

23.12.2011

-

JO L 320, 3.12.2011, pp. 18-23

Regulamentul (UE) nr. 594/2012

26.7.2012

-

JO L 176, 6.7.2012, pp. 43-45

Regulamentul (UE) nr. 1058/2012

03.12.2012

-

JO L 313, 13.11.2012, pp. 14-15

Regulamentul (UE) nr. 1067/2013

20.11.2013

-

JO L 289, 31.10.2013, pp. 56-57

Regulamentul (UE) nr. 212/2014

27.3.2014

-

JO L 67, 7.3.2014, pp. 3-4

Regulamentul (UE) nr. 362/2014

30.4.2014

-

JO L 107, 10.4.2014, pp. 56-56

Regulamentul (UE) nr. 488/2014

2.6.2014

-

JO L 138, 13.5.2014, pp. 75-79

Modificările şi corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 au fost integrate în textul original. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 315/93 din 8 februarie 1993 de stabilire a procedurilor comunitare privind contaminanții din alimente (JO L 37, 13.2.1993, pp. 1-3).

Data ultimei actualizări: 20.04.2015