Comerțul internațional cu produse chimice periculoase (Convenția de la Rotterdam)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Convenția de la Rotterdam

Decizia 2003/106/CE cu privire la aprobarea Convenției de la Rotterdam

Decizia 2006/730/CE cu privire la încheierea Convenției de la Rotterdam

CARE ESTE ROLUL ACESTEI CONVENȚII ȘI AL ACESTOR DECIZII?

ASPECTE-CHEIE

Convenția:

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE

Convenția a intrat în vigoare la 24 februarie 2004.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Convenția de la Rotterdam cu privire la procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză aplicabilă anumitor produse chimice și pesticide periculoase care fac obiectul comerțului internațional (JO L 63, 6.3.2003, pp. 29-47)

Decizia 2003/106/CE a Consiliului din 19 decembrie 2002 privind aprobarea, în numele Comunității Europene, a Convenției de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză aplicabilă anumitor produse chimice și pesticide periculoase care fac obiectul comerțului internațional (JO L 63, 6.3.2003, pp. 27-28)

Decizia 2006/730/CE a Consiliului din 25 septembrie 2006 privind aprobarea, în numele Comunității Europene, a Convenției de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză aplicabilă anumitor produse chimice și pesticide periculoase care fac obiectul comerțului internațional (JO L 299, 28.10.2006, pp. 23-25)

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc (reformare) (JO L 201, 27.7.2012, pp. 60-106)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 649/2012 al Consiliului au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 06.08.2020