Siguranța produselor: norme generale

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2001/95/EC privind siguranța generală a produselor

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva, cunoscută și ca Directiva privind siguranța generală a produselor (DSGP), le impune firmelor să se asigure că articolele puse în vânzare prezintă siguranță și să ia măsuri corective atunci când se constată că nu este așa.

Directiva introduce un sistem de alertă rapidă la nivelul UE pentru produsele* nealimentare periculoase. Acesta le permite autorităților naționale să disemineze prompt informații privind eventualele măsuri luate pentru retragerea din vânzare a produselor respective.

ASPECTE-CHEIE

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică de la 15 ianuarie 2002, iar țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația proprie până la 15 ianuarie 2004.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Produs: orice articol destinat vânzării către consumatori, sau care poate fi utilizat de aceștia, indiferent dacă este nou, folosit sau recondiționat.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor (JO L 11, 15.1.2002, pp. 4-17)

Modificările succesive aduse Directivei 2001/95/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/417 a Comisiei din 8 noiembrie 2018 de stabilire a liniilor directoare pentru gestionarea Sistemului de informare rapidă al Uniunii Europene, „RAPEX”, înființat în temeiul articolului 12 din Directiva 2001/95/CE privind siguranța generală a produselor, precum și a sistemului său de notificare (JO L 73, 15.3.2019, pp. 121-187)

Decizia 2010/15/UE a Comisiei din 16 decembrie 2009 de stabilire a unui ghid de utilizare a Sistemului Comunitar de Informare Rapidă „RAPEX” înființat în temeiul articolului 12 și a procedurii de notificare stabilite în temeiul articolului 11 din Directiva 2001/95/CE (Directiva privind siguranța generală a produselor) (JO L 22, 26.1.2010, pp. 1-64)

Comunicare a Comisiei în cadrul implementării Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind securitatea generală a produselor (JO C 38,17.2.2009, pp. 11-14)

Raport al Comisiei către Parlamentul european şi Consiliu privind punerea în aplicare a Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor [COM(2008) 905 final din 14 ianuarie 2009]

Data ultimei actualizări: 14.09.2015