Norme ale UE privind autorizarea, importul și producția produselor medicamentoase veterinare

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2001/82/CE – codul UE cu privire la produsele medicamentoase veterinare

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește norme ale Uniunii Europene (UE) privind autorizarea, fabricarea, supravegherea, vânzarea, distribuția și utilizarea produselor medicamentoase veterinare*.

Aceasta va fi abrogată și înlocuită de Regulamentul (UE) 2019/6 începând cu 28 ianuarie 2022.

ASPECTE-CHEIE

Abrogare

Directiva 2001/82/CE va fi abrogată și înlocuită cu Regulamentul (UE) 2019/6 începând cu 28 ianuarie 2022.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică începând cu data de 18 decembrie 2001.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Produs medicamentos veterinar: Orice substanță sau combinație de substanțe pentru tratarea sau prevenirea bolilor animalelor.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare (JO L 311, 28.11.2001, pp. 1-66)

Modificările succesive aduse Directivei 2001/82/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENT CONEX

Regulamentul (UE) 2019/6 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind produsele medicinale veterinare și de abrogare a Directivei 2001/82/CE (JO L 4, 7.1.2019, pp. 43-167)

Data ultimei actualizări: 07.07.2016