Norme UE privind autorizarea, importul și producția medicamentelor de uz uman

Medicamentele de uz uman trebuie să treacă prin proceduri stricte de autorizare pentru a dovedi conformitatea lor cu standardele ridicate de calitate și siguranță. De asemenea, trebuie eliminate diferențele dintre dispozițiile naționale pentru a asigura disponibilitatea acestor medicamente în întreaga Uniune Europeană (UE).

ACT

Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și al Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman.

SINTEZĂ

Medicamentele de uz uman trebuie să treacă prin proceduri stricte de autorizare pentru a dovedi conformitatea lor cu standardele ridicate de calitate și siguranță. De asemenea, trebuie eliminate diferențele dintre dispozițiile naționale pentru a asigura disponibilitatea acestor medicamente în întreaga Uniune Europeană (UE).

CARE ESTE ROLUL ACESTUI COD?

Codul reunește toate prevederile existente în vigoare în UE privind comercializarea, producția, etichetarea, clasificarea, distribuția și publicitatea medicamentelor de uz uman.

ASPECTE-CHEIE

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Începând cu 18 decembrie 2001.

Pentru informații suplimentare, consultați pagina referitoare la medicamentele de uz uman pe site-ul Comisiei Europene.

TERMENI-CHEIE

(*) Sisteme de farmacovigilență: sisteme instituite pentru monitorizarea efectelor medicamentelor și în special, pentru identificarea și evaluarea efectelor adverse.

(*) Produse homeopate: remedii bazate pe ideea că organismul are capacitatea de a se vindeca, adică o substanță care provoacă simptomele unei boli la persoanele sănătoase poate vindeca simptome similare la oameni bolnavi.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2001/83/CE

18.12.2001

-

JO L 311, 28.11.2001, pp. 67-128

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 2001/83/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva 2003/94/CE a Comisiei din 8 octombrie 2003 de stabilire a principiilor și orientărilor privind buna practică de fabricație cu privire la produsele medicamentoase de uz uman și medicamentele experimentale de uz uman (JO L 262, 14.10.2003, pp. 22-26)

Orientările din 5 noiembrie 2013 privind bunele practici de distribuție pentru medicamentele de uz uman (JO C 343, 23.11.2013, pp. 1-14)

Ghidul din 19 martie 2015 privind principiile de bună practică de distribuție pentru substanțele active ale medicamentelor de uz uman (JO C 95, 21.3.2015, pp. 1-9)

Ghidul din 19 martie 2015 privind evaluarea formalizată a riscurilor pentru identificarea bunelor practici de fabricație corespunzătoare pentru excipienții medicamentelor de uz uman (JO C 95, 21.3.2015, pp. 10-13)

Data ultimei actualizări: 06.08.2015