Autovehicule cu două sau trei roți: componente și caracteristici

Uniunea Europeană își actualizează legislația privind omologarea autovehiculelor cu două sau trei roți. Sistemul existent va continua să se aplice până la 31 decembrie 2015 în paralel cu noul sistem introdus în martie 2013.

ACT

Directiva 97/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 1997 privind unele componente și caracteristici ale autovehiculelor cu două sau trei roți (Consultați actele de modificare).

SINTEZĂ

Autovehiculele acoperite de această directivă sunt împărțite pe următoarele categorii:

moped: vehicul pe două sau trei roți dotat cu motor cu o capacitate cilindrică mai mică de 50 cc și cu o viteză maximă care nu depășește 45 km/h;

motociclete: vehicule cu două roți, echipate cu un motor având o capacitate cilindrică de peste 50 cc și având o viteză maximă constructivă de peste 45 km/h;

tricicluri: vehicule cu trei roți echipate cu un motor având o capacitate cilindrică de peste 50 cc și o viteză maximă constructivă de peste 45 km/h;

cvadricicluri: vehicule a căror masă fără încărcătură nu depășește 350 kg, a căror viteză maximă constructivă nu depășește 45 km/h și a căror capacitate cilindrică nu depășește 50 cc, sau (a căror putere a motorului) nu depășește 4 kW.

Încorporează procedurile pentru acordarea omologării de tip stipulate în directiva 2002/24/CE, pentru:

anvelope;

dispozitive de iluminare și semnalizare luminoasă;

proeminențe exterioare;

oglinzi retrovizoare;

măsuri de combatere a poluării atmosferice;

rezervoare de combustibil;

dispozitive de protecție împotriva modificărilor ilicite;

compatibilitatea electromagnetică (echipamentul electronic care funcționează în proximitatea dispozitivelor electromecanice nu trebuie să afecteze în mod negativ rezultatele și performanțele);

nivelul de zgomot admis și sistemul de evacuare (vehiculele trebuie să respecte emisiile de zgomot și de noxe);

dispozitive de cuplare și de atașare (de exemplu, bară de remorcare pentru remorci);

punctele de ancorare ale centurii de siguranță și centuri de siguranță;

geamuri, ștergătoare de parbriz, spălătoare de parbriz și instalații de dejivrare și dezaburire.

S-a stabilit o echivalență între anumite cerințe ale directivei (anvelope, dispozitive de iluminare și semnalizare luminoasă, oglinzi retrovizoare și centuri de siguranță) și anumite cerințe ale regulamentelor emise de Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite (CEE-ONU)

Prin urmare, autoritățile din țările UE care acordă omologări tip acceptă omologările de tip pentru componente care sunt emise în conformitate cu regulamentele CEE-ONU menționate mai sus.

Regulamentul (UE) nr. 168/2013 abrogă Directivele 97/24/CE și 2002/24/CE începând cu 31.12.2015.

CONTEXT

Regulamentul (UE) nr. 168/2013 intrat în vigoare la 22 martie 2013. Dacă acest lucru este solicitat de un producător, autoritățile din țările UE nu pot să refuze acordarea omologării de tip UE sau a omologării de tip națională pentru un nou tip de vehicul în cazul în care vehiculul respectă Regulamentul. De asemenea, acestea nu pot să interzică înregistrarea, introducerea pe piață sau aprobarea de punere în circulație a unui vehicul nou în cazul în care vehiculul respectă normele. Regulamentul (UE) nr. 168/2013 este însoțit de patru acte delegate și de punere în aplicare care stipulează proceduri de testare și specificații tehnice.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 97/24/CE

18.8.1997

17.12.1998

JO L 226, 18.8.1997, pp. 1-454

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2002/51/CE

20.9.2002

31.3.2003

JO L 252, 20.9.2002, pp. 20-32

Directiva 2003/77/CE

10.9.2003

3.9.2004

JO L 211, 21.8.2003, pp. 24-48

Directiva 2005/30/CE

17.5.2005

17.5.2006

JO L 106, 27.4.2005, pp. 17-31

Directiva 2006/27/CE

28.3.2006

31.12.2006

JO L 66, 8.3.2006, pp 7-15

Directiva 2006/72/CE

8.9.2006

30.6.2007

JO L 227, 19.8.2006, pp. 43-45

Directiva 2013/60/UE

11.12.2013

30.6.2014

JO L 329, 10.12.2013, pp. 15-38

ACTE CONEXE

Directiva 2002/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 martie 2002 privind omologarea autovehiculelor cu două sau trei roți și de abrogare a Directivei 92/61/CEE a Consiliului (Jurnalul Oficial L 124, 9.5.2002, pp. 1-44).

Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri (Jurnalul Oficial L 60 din 2.3.2013, pp. 52-128).

Ultima actualizare: 23.07.2015