Accidentele majore care implică substanțe periculoase

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2012/18/UE privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva vizează controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, îndeosebi substanțe chimice.

Această directivă, cunoscută sub denumirea de Seveso-III, a modificat-o pe cea anterioară, Seveso-II (Directiva 96/82/CE), care, ținând cont de experiența acumulată în urma unor accidente ulterioare, precum cele de la Bhopal, Toulouse sau Enschede, modificase Directiva Seveso inițială (Directiva 82/501/CEE), după ce accidentul catastrofal produs în orașul italian Seveso în 1976 a determinat adoptarea unui act legislativ privind prevenirea și controlul accidentelor de acest tip.

ASPECTE-CHEIE

Actul legislativ a fost modificat pentru a conferi publicului drepturi mai consistente. Acesta îi oferă un acces mai bun la informații privind riscurile pe care le-ar putea determina unitățile industriale din apropiere și modul în care trebuie să reacționeze în eventualitatea unui accident.

Aceste informații, care explică modul de alertare și modul în care publicul ar trebui să acționeze, trebuie să fie disponibile online.

Ce s-a modificat?

Actul legislativ acoperă acum circa 12 000 de unități industriale din întreaga UE în care sunt folosite sau depozitate substanțe chimice ori petrochimice sau în care au loc activități de rafinare a metalelor.

Fiecare țară a UE trebuie să se asigure că s-au instituit măsuri pentru gestionarea accidentelor survenite în jurul instalațiilor industriale care adăpostesc cantități mari de produse periculoase.

Societățile care lucrează cu astfel de substanțe în cantități care depășesc anumite limite trebuie:

De asemenea, noul act legislativ:

Care este motivul actualizării?

Actul legislativ recent adoptat ține seama de o serie de modificări tehnice la nivel internațional și european legate de modul de clasificare a substanțelor chimice.

Context

Ținând cont de rata de industrializare foarte ridicată din UE, Directiva Seveso a contribuit la atingerea unei frecvențe scăzute a accidentelor majore. Directiva este considerată, în general, a fi un reper pentru politica privind accidentele industriale și reprezintă un model pentru legislația multor țări din întreaga lume.

Pentru informații suplimentare, consultați:

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică de la 13 august 2012. Țările UE trebuie să aplice noile norme de la 1 iunie 2015.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului (JO L 197, 24.7.2012, pp. 1-37)

DOCUMENTE CONEXE

Raport al Comisiei – Raport cu privire la aplicarea în statele membre a Directivei 96/82/CE privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase pentru perioada 2012-2014 [COM(2017) 665 final din 16 noiembrie 2017]

Data ultimei actualizări: 04.06.2018