Eliminarea bifenililor policlorurați (PCB) și a terfenililor policlorurați (TPC)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 96/59/CE — eliminarea bifenililor policlorurați și a terfenililor policlorurați (PCB/TPC)

CARE ESTE OBIECTIVUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva armonizează legislația cu privire la eliminarea bifenililor policlorurați și a terfenililor policlorurați (PCB/TPC)* și decontaminarea sau eliminarea echipamentului conținând PCB-uri sau TPC-uri.

ASPECTE-CHEIE

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu 16 septembrie 1996. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 16 martie 1998.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Bifenili policlorurați (PCB) și terfenili policlorurați (TPC): un grup de compuși artificiali care erau utilizați pe larg în trecut, în special în echipamentele electrice. Aceștia au fost interziși la sfârșitul anilor ’70 în multe țări din cauza aspectelor de protecție a mediului.

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 96/59/CE a Consiliului din 16 septembrie 1996 privind eliminarea bifenililor policlorurați și a terfenililor policlorurați (PCB/TPC) (JO L 243, 24.9.1996, pp. 31-35)

Modificările ulterioare aduse Directivei 96/59/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Decizia 2001/68/CE a Comisiei din 16 ianuarie 2001 de stabilire a două metode de referință pentru măsurarea conținutului de PCB în conformitate cu articolul 10 litera (a) din Directiva 96/59/CE a Consiliului privind eliminarea bifenililor policlorurați și a terfenililor policlorurați (PCB/PCT) (JO L 23, 25.1.2001, p. 31)

Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanții organici persistenți și de modificare a Directivei 79/117/CEE (JO L 158, 30.4.2004, pp. 7-49)

A se vedea versiunea consolidată

Data ultimei actualizări: 13.02.2017