Organismele modificate genetic – trasabilitate și etichetare

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 privind trasabilitatea și etichetarea organismelor modificate genetic (OMG-uri) și trasabilitatea produselor destinate alimentației umane sau animale produse din OMG-uri

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește norme pentru a garanta faptul că produsele care conțin OMG-uri* și produsele alimentare și furajele derivate din acestea pot fi urmărite în toate etapele lanțului de producție și de distribuție.

Normele vizează etichetarea, monitorizarea riscurilor la adresa mediului și a sănătății și posibilitatea retragerii produselor dacă este necesar.

ASPECTE-CHEIE

Trasabilitatea

Trasabilitatea (capacitatea de a urmări OMG-urile și produsele elaborate din OMG-uri în toate etapele lanțului de producție și de distribuție) este de o importanță-cheie pentru a le oferi consumatorilor și comercianților din domeniul alimentar informații și măsuri de protecție în ceea ce privește produsele alimentare/furajele derivate din OMG-uri. Aceasta le permite să ia decizii în cunoștință de cauză, bazate pe o etichetare corectă.

Există trei cerințe principale pentru vânzători:

Aceste informații ar trebui furnizate în fiecare etapă a lanțului de producție și de distribuție și păstrate timp de cinci ani.

Etichetarea

Ambalajul pentru consumatorii finali sau produsele preambalate care conțin OMG-uri ar trebui etichetate astfel: „Acest produs conține organisme modificate genetic” sau „Acest produs conține [denumirea organismelor modificate genetic]”.

Inspecția și controalele

Statele membre ale Uniunii Europene (UE) trebuie să efectueze inspecții, controale prin prelevare de probe și analize pentru a se asigura că sunt respectate normele privind etichetarea OMG-urilor.

De asemenea, fiecare țară trebuie să impună sancțiuni eficiente pentru încălcări. Produsele pot fi retrase dacă au efecte adverse neprevăzute asupra sănătății sau a mediului.

Autoritățile naționale beneficiază de linii directoare tehnice din partea Comisiei Europene. Comisia păstrează un registru central cu materiale de referință privind OMG-urile, utilizat pentru detectarea OMG-urilor autorizate în UE, precum și cu informații privind OMG-urile neautorizate.

Derogări

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu 7 noiembrie 2003.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați pagina web referitoare la normele UE privind trasabilitatea și etichetarea.

TERMEN-CHEIE

* Organisme modificate genetic – plante sau animale crescute pentru a oferi un randament sporit sau pentru a rezista la boli, prin modificarea structurii lor celulare și genetice.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind trasabilitatea și etichetarea organismelor modificate genetic și trasabilitatea produselor destinate alimentației umane sau animale, produse din organisme modificate genetic, și de modificare a Directivei 2001/18/CE (JO L 268, 18.10.2003, pp. 24-28)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1830/2003 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului (JO L 106, 17.4.2001, pp. 1-39). A se vedea versiunea consolidată.

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Reexaminarea procesului decizional în materie de organisme modificate genetic (OMG) [COM(2015) 176 final, 22.4.2015]

Data ultimei actualizări: 18.04.2016