Produsele alimentare și furajele modificate genetic

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește norme privind modul de autorizare și de supraveghere a organismelor modificate genetic* (OMG-uri) și modul de etichetare a produselor alimentare și a furajelor modificate genetic.

Acesta vizează protecția:

vieții și a sănătății oamenilor;

sănătății și a bunăstării animalelor;

intereselor ecologice și ale consumatorilor.

ASPECTE-CHEIE

Regulamentul se aplică:

OMG-urilor utilizate în produse alimentare sau în furaje;

produselor alimentare sau furajelor care conțin OMG-uri;

produselor alimentare sau furajelor care conțin sau sunt făcute cuingrediente care folosesc OMG-uri.

Cererea de acordare a autorizației

1.

Producătorii depun o singură cerere care cuprinde toate utilizările: produse alimentare, furaje și cultivare.

2.

În termen de două săptămâni, autoritatea competentă din țara Uniunii Europene (UE) în cauză confirmă primirea și informează Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA).

3.

EFSA are la dispoziție șase luni pentru evaluarea cererii.

Managementul riscurilor

Comisia Europeană este responsabilă pentru managementul riscurilor.

Pe baza evaluării EFSA, Comisia elaborează o recomandare pentru a accepta sau a respinge cererea.

În cazul în care comitetul acceptă propunerea, Comisia o adoptă. În caz contrar, Consiliul evaluează propunerea de decizie și decide dacă aceasta trebuie să fie adoptată sau nu de Comisie.

Etichetarea

Produsele alimentare și furajele care conțin OMG-uri trebuie să fie etichetate clar.

Totuși, dacă produsele alimentare sau furajele conțin o cantitate de OMG-uri mai mică de 0,9 %, acestea nu trebuie să fie etichetate – în cazul în care conținutul de OMG-uri este inevitabil din punct de vedere tehnic.

CONTEXT

TERMENI-CHEIE

* Organism modificat genetic: un organism al cărui material genetic a fost modificat prin inginerie genetică pentru a include gene pe care în mod normal nu le-ar conține.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO L 268, 18.10.2003, pp. 1-23)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 503/2013 al Comisiei din 3 aprilie 2013 privind cererile de autorizare a alimentelor și furajelor modificate genetic în conformitate Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 641/2004 și (CE) nr. 1981/2006 ale Comisiei (JO L 157, 8.6.2013, pp. 1-48)

Directiva (UE) 2015/412 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2015 de modificare a Directivei 2001/18/CE în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice cultivarea organismelor modificate genetic (OMG) pe teritoriul lor (JO L 68, 13.3.2015, pp. 1-8)

Data ultimei actualizări: 24.11.2015