Sucurile de fructe și produsele similare

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2001/112/CE privind sucurile de fructe și anumite produse similare destinate consumului uman

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește norme specifice privind compoziția sucurilor de fructe, denumirile rezervate acestora, specificațiile de fabricație și etichetarea.

ASPECTE-CHEIE

Sucurile de fructe

Produsele vizate de această directivă sunt:

Aceste produse sunt definite pe baza compoziției lor și a proceselor de preparare, pentru a garanta că termenii sunt utilizați corect în comerț, nu într-un mod care poate induce în eroare consumatorii. Directiva definește, de asemenea, denumirile (tradiționale) utilizate în anumite țări și limbi.

Etichetarea

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică de la 12 ianuarie 2002, iar țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 11 iulie 2003.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 2001/112/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind sucurile de fructe și anumite produse similare destinate consumului uman (JO L 10, 12.1.2002, pp. 58-66)

Modificările succesive aduse Directivei 2001/112/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul delegat (UE) nr. 1040/2014 al Comisiei din 25 iulie 2014 de modificare a Directivei 2001/112/CE a Consiliului privind sucurile de fructe și anumite produse similare destinate consumului uman, în vederea adaptării la progresele tehnice a anexei I la respectiva directivă (JO L 288, 2.10.2014, pp. 1-2)

Data ultimei actualizări: 29.05.2020