Alimente și ingrediente alimentare noi

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 258/97 privind alimentele și ingredientele alimentare noi

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

ASPECTE-CHEIE

Alimentele sau ingredientele alimentare noi cărora se aplică acest regulament sunt cele care nu sunt încă utilizate în mod curent în produsele alimentare destinate consumului uman.

Alimente sau ingrediente alimentare noi

Regulamentul se aplică alimentelor și ingredientelor alimentare din următoarele categorii:

Regulamentul nu se aplică aditivilor alimentari, aromelor alimentare, solvenților de extracție, nici enzimelor alimentare. Organismele modificate genetic nu mai sunt acoperite de acest regulament, ci de către Regulamentul (CE) nr. 1823/2003.

De altfel, alimentele sau ingredientele alimentare care intră sub incidența prezentului regulament trebuie să nu:

Procedura de evaluare

Alimentele și ingredientele alimentare vizate de prezentul regulament fac obiectul unei proceduri de evaluare la nivelul UE înainte de a fi introduse pe piață.

Conform acestei proceduri, autoritatea competentă din țara UE căreia i-a fost înaintată o cerere trebuie să efectueze o evaluare inițială și eventual să determine dacă este necesară o evaluare suplimentară. Dacă nici Comisia Europeană, nici țările UE nu prezintă nicio obiecție și dacă nu este necesară o evaluare complementară, țara UE informează solicitantul că poate introduce pe piață respectivul produs. În caz contrar, este necesară o decizie de autorizare. Această decizie este adoptată în conformitate cu măsurile propuse de către Comisie prin Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA).

Decizia definește scopul autorizării și stabilește (după caz) condițiile de utilizare, denumirea, specificațiile, precum și cerințele specifice privind etichetarea respectivului aliment sau ingredient alimentar.

Orice decizie sau normă privind un aliment sau ingredient alimentar nou care ar putea avea vreun efect asupra sănătății publice trebuie să facă obiectul unei consultări a EFSA.

Etichetare

Regulamentul stabilește cerințe specifice privind etichetarea alimentelor sau ingredientelor alimentare noi care vin în completarea cerințelor generale din legislația comunitară cu privire la etichetarea produselor alimentare.

Fără să se aducă atingere cerințelor generale din legislația UE cu privire la etichetarea produselor alimentare, etichetarea alimentelor și ingredientelor alimentare noi trebuie să menționeze:

Procedura de suspendare

Țările UE sunt autorizate să impună restricții – temporare – sau să suspende comercializarea și utilizarea unui aliment sau ingredient alimentar nou dacă consideră că utilizarea acestuia pune în pericol sănătatea umană sau mediul. Acestea informează Comisia, care ia măsurile corespunzătoare conform procedurii de autorizare în vederea introducerii pe piață.

Abrogare

Regulamentul (UE) 2015/2283 abrogă Regulamentul (CE) nr. 258/97 începând cu data de 1 ianuarie 2018.

DE CÂND SE APLICĂ ACEST REGULAMENT?

Regulamentul se aplică începând cu data de 14 mai 1997.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați pagina referitoare la alimentele noi de pe site-ul Comisiei Europene.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 ianuarie 1997 privind alimentele și ingredientele alimentare noi (JO L 43, 14.2.1997, pp. 1-6)

Modificările ulterioare aduse Regulamentului (CE) nr 258/97 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1852/2001 al Comisiei (JO L 327, 11.12.2015, pp. 1-22)

Data ultimei actualizări: 18.04.2016