Garantarea siguranței suplimentelor alimentare în UE

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2002/46/CE – suplimentele alimentare

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva armonizează normele privind suplimentele alimentare*, cu scopul de a proteja consumatorii împotriva riscurilor potențiale pentru sănătate și de a garanta faptul că aceste suplimente nu conțin informații înșelătoare.

ASPECTE-CHEIE

În plus:

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva a intrat în vigoare la 12 iulie 2002. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 31 iulie 2003.

CONTEXT

TERMEN-CHEIE

* Suplimente alimentare: surse concentrate de nutrienți sau de alte substanțe cu efect nutritiv sau fiziologic benefic destinate suplimentării unui regim alimentar normal. Acestea pot fi comercializate sub formă de capsule, drajeuri, comprimate, pliculețe sau în sticle.

ACT

Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 iunie 2002 referitoare la apropierea legislațiilor statelor membre privind suplimentele alimentare (JO L 183, 12.7.2002, pp. 51-57)

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 2002/46/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, alimentele destinate unor scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății și de abrogare a Directivei 92/52/CEE a Consiliului, a Directivelor 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE și 2006/141/CE ale Comisiei, a Directivei 2009/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentelor (CE) nr. 41/2009 și (CE) nr. 953/2009 ale Comisiei (JO L 181, 29.6.2013, pp. 35-56)

Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare (JO L 404, 30.12.2006, pp. 9-25). A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind adaosul de vitamine și minerale, precum și de anumite substanțe de alt tip în produsele alimentare (JO L 404, 30.12.2006, pp. 26-38). A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 03.02.2016(1) Regatul Unit se retrage din Uniunea Europeană și, începând cu 1 februarie 2020, are statut de țară terță (țară din afara UE).