Siguranța alimentară – ambalaje sigure

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 – materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

ASPECTE-CHEIE

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul a intrat în vigoare la 3 decembrie 2004.

CONTEXT

A se vedea pagina referitoare la siguranța chimică a produselor alimentare pe site-ul Comisiei Europene.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de abrogare a Directivelor 80/590/CEE și 89/109/CEE (JO L 338, 13.11.2004, pp. 4-17)

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1935/2004 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 03.02.2016(1) Regatul Unit se retrage din Uniunea Europeană și, începând cu 1 februarie 2020, are statut de țară terță (țară din afara UE).