Garantarea siguranței și eficienței dispozitivelor medicale pentru pacienți

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 93/42/CEE privind dispozitivele medicale

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

ASPECTE-CHEIE

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică de la 29 iunie 1993, iar țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația proprie până la 1 iulie 1994. Aceasta va fi abrogată începând cu 26 mai 2021.

CONTEXT

TERMENI-CHEIE

Dispozitive medicale: termen care acoperă o mare varietate de produse utilizate, de exemplu, pentru:

Nu își îndeplinește acțiunea principală prevăzută, în sau asupra organismului uman, prin mijloace farmacologice, imunologice sau metabolice.

Definiția completă a termenului de „dispozitiv medical” este prevăzută la articolul 1 alineatul (2) litera (a) din Directiva 93/42/CEE.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale (JO L 169, 12.7.1993, pp. 1-43)

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 93/42/CEE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului (JO L 117, 5.5.2017, pp. 1-175)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 920/2013 al Comisiei din 24 septembrie 2013 privind desemnarea și supravegherea organismelor notificate în temeiul Directivei 90/385/CEE a Consiliului privind dispozitivele medicale active implantabile și al Directivei 93/42/CEE a Consiliului privind dispozitivele medicale (JO L 253, 25.9.2013, pp. 8-19)

A se vedea versiunea consolidată.

Recomandarea 2013/473/UE a Comisiei din 24 septembrie 2013 privind auditurile și evaluările efectuate de organismele notificate în domeniul dispozitivelor medicale (JO L 253, 25.9.2013, pp. 27-35)

Regulamentul (UE) nr. 722/2012 al Comisiei din 8 august 2012 privind cerințe speciale în ceea ce privește cerințele prevăzute în Directivele 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului cu privire la dispozitivele medicale implantabile active și la dispozitivele medicale fabricate utilizând țesuturi de origine animală (JO L 212, 9.8.2012, pp. 3-12)

Regulamentul (UE) nr. 207/2012 al Comisiei din 9 martie 2012 privind instrucțiunile electronice de utilizare a dispozitivelor medicale (JO L 72, 10.3.2012, pp. 28-31)

Directiva 2005/50/CE a Comisiei din 11 august 2005 privind reclasificarea protezelor articulare pentru șold, genunchi și umăr în cadrul Directivei 93/42/CEE a Consiliului referitoare la dispozitivele medicale (JO L 210, 12.8.2005, pp. 41-43)

Directiva 2003/12/CE a Comisiei din 3 februarie 2003 de reclasificare a implanturilor mamare în cadrul Directivei 93/42/CEE privind dispozitivele medicale (JO L 28, 4.2.2003, pp. 43-44)

Directiva 90/385/CEE a Consiliului din 20 iunie 1990 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la dispozitivele medicale active implantabile (JO L 189, 20.7.1990, pp. 17-36)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 01.02.2021