Transmiterea actelor judiciare și extrajudiciare între țările UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr 1393/2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială

CARE ESTE OBIECTIVUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul vizează aplicarea unei proceduri de transmitere rapidă, sigură și standardizată pentru documentele judiciare* și extrajudiciare* în materie civilă sau comercială între părțile aflate în diferite țări ale Uniunii Europene (UE).

ASPECTE-CHEIE

Scop

Îmbunătăţirea comunicării şi notificării (transmiterii) actelor judiciare şi extrajudiciare

Regulamentul, care înlocuiește Regulamentul (CE) nr. 1348/2000 introduce:

Agenţiile din cadrul țărilor UE asigură transmiterea

Accelerarea comunicării şi notificării actelor judiciare şi extrajudiciare

Comunicarea şi notificarea actelor conform legislaţiei țărilor UE de primire în termen de o lună

Informarea destinatarului cu privire la dreptul de a refuza primirea actului comunicat sau notificat

DE CÂND SE APLICĂ ACEST REGULAMENT?

Regulamentul se aplică de la 13 noiembrie 2008, cu excepția Articolului 23 (privind comunicarea și publicarea anumitor informații ale țărilor UE) care se aplică de la 13 august 2008.

CONTEXT:

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Act judiciar: un document legal emis pe parcursul unui proces în materie civilă sau comercială (de exemplu, o citație, mandat sau ordonanță) care trebuie comunicat și notificat unei păți.

Act extrajudiciar: un document legal comunicat și notificat, care este, însă, în afara dosarului (de exemplu, o factură sau notificare de evacuare).

DOCUMENT PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială („notificarea sau comunicarea actelor”) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1348/2000 al Consiliului (JO L 324, 10.12.2007, pp. 79-120)

Modificările succesive aduse Regulamentului nr. 1393/2007 al Consiliului au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 16.08.2016