Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă – reguli care reglementează litigiile juridice transfrontaliere

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 861/2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

ASPECTE-CHEIE

Actul legislativ:

Procedura prevede:

Taxele judiciare trebuie:

Cheltuielile sunt plătite de partea care cade în pretenții și nu sunt acordate părții care a câștigat procesul dacă au avut loc în mod inutil sau sunt disproporționate în raport cu creanța.

Recursul împotriva hotărârii este posibil, dacă este prevăzut de legislația națională a instanței.

Revizuirea hotărârii:

Hotărârile:

Executarea hotărârilor judecătorești este reglementată de legea țării de executare.

Țările UE:

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTELE?

CONTEXT

TERMENI-CHEIE

Transfrontalier: cel puțin una dintre părți își are domiciliul sau reședința într-o țară a UE, alta decât țara unde se află instanța judecătorească sau tribunalul care judecă cazul.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă (JO L 199, 31.7.2007, pp. 1-22)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 861/2007 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENT CONEX

Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată (JO L 399, 30.12.2006, pp. 1-32)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 05.05.2020