Ordine judecătorești de înghețare a bunurilor obținute în mod ilicit sau a probelor – recunoașterea în străinătate

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia-cadru 2003/577/JAI – executarea ordinelor de înghețare în străinătate

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII-CADRU?

ASPECTE-CHEIE

Ce este un ordin de înghețare?

Acesta este un ordin provizoriu emis de o autoritate judiciară pentru a preveni ascunderea, vânzarea sau utilizarea bunurilor, a documentelor sau a datelor de către infractori în cadrul unor activități ilicite.

Această decizie se aplică ordinelor de înghețare emise în vederea:

Infracțiuni

În cazul în care există mai multe infracțiuni grave nu va fi nevoie de verificarea dublei incriminări a faptelor – adică infracțiunea să fie un delict atât în țara UE care emite ordinul (țara emitentă), precum și în țara care execută ordinul (țara executantă). Cu toate acestea, infracțiunea trebuie să se pedepsească în țara emitentă cu condamnare la închisoare pe o perioadă de cel puțin trei ani. Infracțiunile includ:

Recunoașterea și executarea

Autoritatea judiciară a țării emitente transmite un certificat autorității judiciare din țara executantă pentru a solicita executarea unui ordin. Țara executantă trebuie:

Nerecunoaștere sau neexecutare

Statul executant poate refuza recunoașterea sau executarea unui ordin dacă:

Amânarea executării

Executarea ordinului poate fi amânată în cazul în care:

Persoanele interesate

Țările UE trebuie să se asigure că orice persoană interesată afectată de ordinul de înghețare, inclusiv părțile terțe legitime, au acces la căi de atac pentru a-și proteja interesele legitime, fără a necesita suspendarea ordinului.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA?

Regulamentul a intrat în vigoare la 2 august 2003. Țările UE au avut obligația de a o încorpora în legislația națională până la 2 august 2005.

CONTEXT

Confiscarea și înghețarea bunurilor

ACT

Decizia-cadru 2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de înghețare a bunurilor sau a probelor (JO L 196, 2.8.2003, pp. 45-55)

Rectificare la Decizia-cadru 2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de înghețare a bunurilor sau a probelor (JO L 196, 2.8.2003) (JO L 374, 27.12.2006, p. 20)

ACTE CONEXE

Decizia-cadru 2006/783/JAI a Consiliului din 6 octombrie 2006 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce a ordinelor de confiscare (JO L 328, 24.11.2006, pp. 59-78)

Raport al Comisiei în temeiul articolului 14 din Decizia-cadru 2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de înghețare a bunurilor sau a probelor [COM(2008) 885 final din 22.12.2008]

Directiva 2014/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind ordinul european de anchetă în materie penală (JO L 130, 1.5.2014, pp. 1-36)

Data ultimei actualizări: 25.01.2016