Protecția monedei euro împotriva falsificării – Europol

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2005/511/JAI privind desemnarea Europol ca fiind biroul central pentru combaterea falsificării monedei euro

CARE ESTE OBIECTIVUL DECIZIEI?

Decizia desemnează Europol ca fiind biroul central pentru combaterea falsificării în scopul aplicării eficiente a Convenției internaționale de la Geneva din 1929 privind stoparea falsificării de monedă (Convenția de la Geneva) și pentru a intensifica cooperarea între țările Uniunii Europene (UE) și între țările UE, Europol și țările din afara UE.

ASPECTE-CHEIE

UE intensifică cooperarea între țările UE și între țările UE și Europol cu scopul de a proteja moneda euro împotriva falsificării la nivel internațional. Țările din afara UE au nevoie de un punct central de informare cu privire la moneda euro falsificată. Toate aceste informații vor fi centralizate în scopul analizării în cadrul Europol, care acționează ca și birou central pentru combaterea falsificării monedei euro în conformitate cu Convenția de la Geneva.

Rolul Europol

Aplicarea eficientă a Convenției de la Geneva din 1929

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA?

Aceasta se aplică de la 16 iulie 2005.

ACTUL PRINCIPAL

Decizia 2005/511/JAI a Consiliului din 12 iulie 2005 privind protecția monedei euro împotriva falsificării, prin desemnarea Europol ca fiind biroul central pentru combaterea falsificării monedei euro (JO L 185, 16.7.2005, pp. 35–36)

Data ultimei actualizări: 23.03.2017