Regulamentul de procedură al Consiliului Uniunii Europene

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2009/937/UE de adoptare a regulamentului de procedură al Consiliului

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT DE PROCEDURĂ?

ASPECTE-CHEIE

Consiliul este instituția UE în cadrul căreia se întrunesc reprezentanții țărilor UE. Fiecare țară este reprezentată de un reprezentant de la nivel ministerial care este abilitat să angajeze guvernul țării respective. Împreună cu Parlamentul European, Consiliul exercită funcții legislative. Acesta adoptă acte legislative, urmând procedura legislativă obișnuită sau specială. Consiliul exercită funcții bugetare împreună cu Parlamentul European. În sfârșit, Consiliul îndeplinește funcții de elaborare a politicilor și de coordonare.

Formațiunile Consiliului

Președinția Consiliului Uniunii Europene

Coreper, comitete și grupuri de lucru

Funcționarea Consiliului

Votul cu majoritate calificată (VMC)

La 1 noiembrie 2014, a fost introdusă o nouă procedură pentru VMC, regula „majorității duble”.

Transparența și publicarea actelor Consiliului

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 1 decembrie 2009.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Decizia 2009/937/UE a Consiliului din 1 decembrie 2009 de adoptare a regulamentului său de procedură (JO L 325, 11.12.2009, pp. 35-61)

Modificările succesive aduse Deciziei 2009/937/UE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Decizia (UE) 2020/430 a Consiliului din 23 martie 2020 privind o derogare temporară de la Regulamentul de procedură al Consiliului având în vedere dificultățile de călătorie cauzate în Uniune de pandemia de COVID-19 (JO L 88I, 24.3.2020, pp. 1-2)

Data ultimei actualizări: 19.06.2020