A doua generaţie a Sistemului de Informaţii Schengen (SIS II)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II)

Decizia 2007/533/JAI privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II)

CARE ESTE ROLUL REGULAMENTULUI ȘI AL DECIZIEI?

ASPECTE-CHEIE

Arhitectura. SIS II constă în următoarele:

Costuri

Norme procedurale

Categorii de alertă

Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 acoperă alertele (și condițiile anexate) cu privire la cetățenii din afara UE de refuzare a intrării sau șederii pe motiv că aceștia reprezintă o amenințare pentru ordinea publică sau securitatea națională. Acesta este cazul, în special, în care individul:

Decizia 2007/533/JAI stabilește alertele utilizate pentru a sprijini cooperarea operațională între poliția și autoritățile judiciare în materie penală și procedurile relevante pentru a le depune și pentru a reacționa. Acestea vizează:

Decizia permite, în special, ca datele (numărul, țara emitentă și tipul de document) privind pașapoartele furate, deturnate, pierdute sau invalidate să fie schimbate cu membrii Interpol.

Următoarele entități au acces la datele din SIS II:

Responsabilități

Fiecare țară din zona Schengen face următoarele:

O autoritate de management (eu-LISA) este responsabilă de:

Protecția datelor

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL ȘI DECIZIA?

Regulamentul se aplică de la 17 ianuarie 2007.

Decizia se aplică de la 28 august 2007.

CONTEXT

Revizuirea cadrului legal SIS II

La 19 noiembrie 2018, Consiliul a adoptat trei reglementări privind utilizarea Sistemului de informații Schengen, care înlocuiesc treptat reglementările și deciziile actuale pentru a soluționa lacunele potențiale ale sistemului și introduc mai multe modificări esențiale privind tipurile de alertă introduse (a se vedea rezumatul despre Un sistem de informații Schengen consolidat). Acest lucru va contribui la consolidarea luptei împotriva terorismului și a infracțiunilor grave, asigurând un nivel ridicat de securitate în întreaga UE, și va ajuta la gestionarea migrației.

Noul cadru legal este format din reglementări:

Noile reglementări, care vor fi puse în aplicare treptat până în decembrie 2021, introduc mai multe categorii de alerte în sistem, cum ar fi:

De asemenea, extind lista de obiecte pentru care pot fi emise alerte, inclusiv documente false și obiecte de mare valoare identificabile, precum și echipamente IT.

În plus, introducerea alertelor în SIS cu privire la interdicțiile de intrare pentru resortisanții țărilor terțe devine obligatorie.

Reglementările introduc posibilitatea utilizării imaginilor faciale în scopuri de identificare, în special pentru a asigura coerența procedurilor de control la frontiere. De asemenea, permite includerea unui profil ADN pentru a facilita identificarea persoanelor dispărute în cazurile în care datele de amprentă, fotografii sau imagini faciale nu sunt disponibile sau nu sunt adecvate pentru identificare.

Europol este capabilă să acceseze toate categoriile de date din SIS și să schimbe informații suplimentare cu Birourile Sirene naționale ale UE. În plus, țările UE trebuie să informeze Europol despre orice lovituri atunci când o persoană este căutată în legătură cu o infracțiune de terorism. Pentru scopurile prevăzute în mandatul său, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) va avea acces și la categoriile de alertă din SIS.

Informații suplimentare:

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Semnalare: un set de date care le permit autorităților competente să identifice o persoană sau un obiect și să ia măsurile necesare.
Informații suplimentare: informații care nu fac parte din datele semnalării stocate în SIS, dar au legătură cu acestea.
Persoana vizată: o persoană fizică identificată sau identificabilă.

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (JO L 381, 28.12.2006, pp. 4-23)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înființarea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen de a doua generație (SIS II) (JO L 205, 7.8.2007, pp. 63-84)

A se vedea versiunea consolidată.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2018/1726 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 (JO L 295, 21.11.2018, pp. 99-137)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) 2018/1860 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind utilizarea Sistemului de informații Schengen pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 312, 7.12.2018, pp. 1-13)

Regulamentul (UE) 2018/1861 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere, de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și de modificare și abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 (JO L 312, 7.12.2018, pp. 14-55)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) 2018/1862 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, de modificare și de abrogare a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1986/2006 al Parlamentului European și al Consiliului și a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei (JO L 312, 7.12.2018, pp. 56-106)

A se vedea versiunea consolidată.

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1345 a Comisiei din 4 august 2016 privind standardele minime de calitate a datelor pentru înregistrările de amprente digitale în cadrul Sistemului de informații Schengen de a doua generație (SIS II) (JO L 213, 6.8.2016, pp. 15-20)

Decizia de punere în aplicare 2013/115/UE a Comisiei din 26 februarie 2013 privind Manualul SIRENE și alte măsuri de punere în aplicare a Sistemului de informații Schengen de a doua generație (SIS II) (JO L 71, 14.3.2013, pp. 1-36)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 de instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție (JO L 286, 1.11.2011, pp. 1-17)

A se vedea versiunea consolidată.

Decizia 2007/171/CE a Comisiei din 16 martie 2007 de stabilire a cerințelor rețelei Sistemului de Informații Schengen din a doua generație – SIS II (al treilea pilon) (JO L 79, 20.3.2007, p. 29-37)

Data ultimei actualizări: 20.08.2019