Tratatul privind Uniunea Europeană - aderarea la UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Articolul 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană

CARE ESTE ROLUL ARTICOLULUI 49 ȘI AL ARTICOLULUI 2 DIN TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ?

ASPECTE-CHEIE

Eligibilitatea

Țara solicitantă trebuie:

Țara solicitantă trebuie, de asemenea, să îndeplinească criteriile de eligibilitate ale UE. Acestea sunt cunoscute sub denumirea criteriile de la Copenhaga, întrucât au fost definite de Consiliul European care a avut loc în Copenhaga în iunie 1993. Aceste criterii sunt următoarele:

Consiliul European care a avut loc la Madrid în decembrie 1995 a adăugat faptul că țara candidată trebuie să poată aplica dreptul UE și să poată asigura că dreptul UE transpus în legislația națională este pus în aplicare în mod eficace prin intermediul structurilor administrative și judiciare corespunzătoare.

UE își rezervă dreptul de a decide când țara candidată îndeplinește criteriile de aderare. De asemenea, UE însăși trebuie să poată integra membri noi.

Procedura

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană – Titlul VI – Dispoziții finale – Articolul 49 (ex-articolul 49 TUE) (JO C 202, 7.6.2016, p. 43)

Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană – Titlul I – Dispoziții comune – Articolul 2 (JO C 202, 7.6.2016, p. 17)

Data ultimei actualizări: 17.01.2020