Legislația primară a Uniunii Europene

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Legislația primară a UE

CE ESTE LEGISLAȚIA PRIMARĂ?

ASPECTE-CHEIE

Legislația primară, cunoscută și ca sursă primară, derivă din:

Domeniul de aplicare al legislației primare:

CONTEXT

Pe lângă dreptul primar, legislația UE se bazează pe surse secundare și pe surse complementare:

Acordurile internaționale cu țări din afara UE sau cu organizații internaționale constituie, de asemenea, parte integrantă a legislației UE. Aceste acorduri sunt separate de dreptul primar și legislația secundară și formează o categorie sui generis. În conformitate cu unele hotărâri ale CJEU, acestea pot avea efect direct, iar efectul lor juridic este superior legislației secundare, care trebuie astfel să se conformeze acestora.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Tratatul privind Uniunea Europeană (versiune consolidată) – Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (versiune consolidată) – Protocoale – Anexe la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene – Declarații anexate la Actul final al Conferinței interguvernamentale care a adoptat Tratatul de la Lisabona semnat la 13 decembrie 2007 – Tabele de corespondență (JO C 202, 7.6.2016, pp. 1-388)

Data ultimei actualizări: 13.03.2020(1) Regatul Unit s-a retras din Uniunea Europeană și, începând cu 1 februarie 2020, are statut de țară terță (țară din afara UE).