Actele unilaterale

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Articolul 288 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 289 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

CARE ESTE ROLUL ARTICOLELOR 288 ȘI 289 DIN TRATATUL PRIVIND FUNCȚIONAREA UNIUNII EUROPENE (TFUE)?

Acestea descriu principalele acte unilaterale ale Uniunii Europene (articolul 288), în special cele care sunt acte juridice (articolul 289).

ASPECTE-CHEIE

Ce sunt actele unilaterale?

Care sunt diferitele tipuri de acte unilaterale?

Statutul juridic al actelor unilaterale

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a șasea – Dispoziții instituționale și financiare – Titlul I – Dispoziții instituționale – Capitolul 2 – Actele juridice ale Uniunii, procedurile de adoptare și alte dispoziții – Secțiunea 1 – Actele juridice ale Uniunii – Articolul 288 (ex-articolul 249 TCE) (JO C 202, 7.6.2016, pp. 171-172)

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a șasea – Dispoziții instituționale și financiare – Titlul I – Dispoziții instituționale – Capitolul 2 – Actele juridice ale Uniunii, procedurile de adoptare și alte dispoziții – Secțiunea 1 – Actele juridice ale Uniunii – Articolul 289 (JO C 202, 7.6.2016, p. 172)

Data ultimei actualizări: 21.03.2018