Documentul de călătorie provizoriu (DCP)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 96/409/PESC privind elaborarea unui document de călătorie provizoriu

CARE ESTE OBIECTIVUL DECIZIEI?

ASPECTE-CHEIE

Scop

Decizia nu se aplică în cazul pașapoartelor expirate; aceasta este în mod specific limitată la cazurile în care documentele de călătorie au fost pierdute, furate sau distruse ori sunt temporar indisponibile.

Obținerea unui DCP

Ambasadele și consulatele țărilor UE eliberează DCP-uri în următoarele circumstanțe:

Solicitantul DCP trebuie să completeze un formular și să îl trimită, împreună cu fotocopii, certificate pentru conformitate, ale tuturor actelor care fac dovada identității și cetățeniei către autoritatea desemnată în acest scop din țara sa de origine.

Taxe și comisioane

Țara UE care eliberează DCP va percepe și reține solicitantului aceleași taxe și comisioane pe care le aplică în mod normal la eliberarea unui pașaport în regim de urgență. Solicitantul care nu dispune de posibilități financiare suficiente pentru a acoperi alte cheltuieli locale aferente, unde este cazul, primește fondurile necesare în conformitate cu instrucțiunile date de către țara sa de origine, în conformitate cu Decizia 95/553/CE (care va fi abrogată de Directiva (UE) 2015/637 începând cu 1 mai 2018).

Perioada de valabilitate

Pentru a asigura faptul că cetățenii se pot întoarce într-un anumit loc, perioada de valabilitate a unui DCP trebuie să fie puțin mai mare decât perioada minimă necesară efectuării călătoriei pentru care a fost eliberat. În calcularea acestei perioade se ține cont de opririle pe timpul nopții și de legăturile de călătorie care trebuie efectuate.

Măsuri de securizare

Anexa III la decizie se referă la măsurile de securitate legate de DCP. Acestea includ aspecte precum tipul de hârtie și sistemul de numerotare care se vor utiliza, precum și privind aplicarea sigiliului autorității emitente.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Decizia 96/409/PESC a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, din 25 iunie 1996 de instituire a unui document de călătorie provizoriu (JO L 168, 6.7.1996, pp. 4–11)

Modificările succesive aduse Deciziei 96/409/PESC au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Decizia 95/553/CE a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului din 19 decembrie 1995 privind protecția cetățenilor Uniunii Europene prin reprezentanțele diplomatice și consulare (JO L 314, 28.12.1995, pp. 73–76)

Directiva (UE) nr. 2015/637 a Consiliului din 20 aprilie 2015 privind măsurile de coordonare și cooperare pentru facilitarea protecției consulare a cetățenilor nereprezentați ai Uniunii în țările terțe și de abrogare a Deciziei 95/553/CE (JO L 106, 24.4.2015, pp. 1–13)

Data ultimei actualizări: 23.08.2016