Modelul uniform de viză eliberat resortisanților din afara Uniunii Europene (UE)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1683/95 – norme privind modelul uniform de viză al UE

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

În 1995, UE a creat un model uniform de viză a UE sub forma unui autocolant care trebuie lipit pe documentul de călătorie al resortisanților din afara UE care sunt supuși obligativității vizelor.

Acest regulament stabilește normele pentru modelul uniform de viză atât pentru țările Schengen*, cât și pentru Irlanda și Regatul Unit.

ASPECTE-CHEIE

Modelul uniform se aplică:

În cazul țărilor Schengen, de exemplu, o viză de scurtă ședere eliberată de către una dintre acestea îi conferă titularului acesteia dreptul de a călători prin cele 26 de țări timp de până la 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile.

Vizele pentru vizitele care depășesc perioada respectivă fac obiectul procedurilor naționale (adică pentru a permite titularului să își găsească un loc de muncă sau să înființeze o întreprindere, o activitate comercială sau profesională).

Informațiile care figurează pe autocolantul de viză

Autocolantul de viză uniform precizează numărul de zile pe care un cetățean neresortisant al unei țări din UE are voie să le petreacă în spațiul Schengen și în Irlanda și Regatul Unit. În cazul unei vize Schengen, zilele trebuie numărate de la data la care persoana respectivă intră în spațiul Schengen (ștampila de intrare) până la data la care aceasta părăsește spațiul Schengen (ștampila de ieșire), incluzând ambele zile.

Durata precisă a valabilității vizei este indicată pe autocolantul de viză la rubrica „Duration of stay” (Durata vizitei).

Regulamentul (UE) 2017/1370 introduce un model nou pentru autocolantul de viză, cu elemente de securizare suplimentare pentru a preveni contrafacerea. Irlanda și Regatul Unit nu fac obiectul aplicării noilor măsuri, intrate în vigoare la 17 august 2017. Aceste țări pot solicita însă Comisiei Europene să încheie acorduri pentru a face schimb de informații tehnice în legătură cu modelul vizelor lor naționale.

Specificații tehnice

Viza uniformă trebuie să respecte:

Fiecare țară a UE trebuie să desemneze o autoritate unică pentru tipărirea vizelor. Țara trebuie să comunice numele acestui organism Comisiei și celorlalte țări ale UE.

Specificațiile tehnice pentru noul autocolant de viză vor fi stabilite într-o decizie de punere în aplicare a Comisiei. Regulamentul se va aplica cel târziu la 15 luni de la adoptarea specificațiilor tehnice suplimentare menționate în Regulamentul (CE) nr. 1683/95.

DE CÂND SE APLICĂ ACEST REGULAMENT?

Se aplică de la 3 august 1995.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Țările Schengen: Austria, Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Norvegia, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia și Elveția.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 1683/95 al Consiliului din 29 mai 1995 de instituire a unui model uniform de viză (JO L 164, 14.7.1995, pp. 1-4)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1683/95 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize) (JO L 243, 15.9.2009, pp. 1-58)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 333/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de stabilire a unui model uniform de formular pentru aplicarea unei vize eliberate de statele membre titularilor unui document de călătorie nerecunoscut de statul membru care emite formularul respectiv (JO L 53, 23.2.2002, pp. 4-6)

Data ultimei actualizări: 01.02.2018