Interzicerea administrării de hormoni (și alte substanțe) la animalele de fermă

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 96/22/CE – interzicerea utilizării anumitor substanțe cu efect hormonal sau tireostatic și a substanțelor β-agoniste în creșterea animalelor

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Obiectivul directivei este de a proteja sănătatea consumatorilor și de a menține calitatea produselor alimentare prin crearea unui cadru pentru utilizarea hormonilor destinați animalelor.

ASPECTE-CHEIE

Substanțe

Directiva interzice administrarea anumitor substanțe la animalele de fermă ca stimulatori de creștere. Substanțele, enumerate în anexa II, sunt:

Există și o listă de substanțe interzise provizoriu în anexa III la directivă: în această categorie intră substanțe cu efect estrogen* (altele decât 17β estradiolul și derivații de tip ester ai acestuia), androgen* sau gestagen* (cu posibile derogări).

Directiva 2003/74/CE a modificat Directiva 96/22/CE, confirmând interzicerea hormonilor stimulatori de creștere la animale. De asemenea, actul legislativ a redus substanțial condițiile în care ar putea fi administrat în alte scopuri 17β estradiolul la animalele de la care se obțin produse alimentare.

Directiva 2008/97/CE a modificat Directiva 96/22/CE și limitează domeniul de aplicare al Directivei 96/22/CE la animalele de la care se obțin produse alimentare, retrăgând interdicțiile în cazul animalelor de companie.

Deoarece 17β estradiolul nu este esențial în creșterea animalelor de la care se obțin produse alimentare (datorită alternativelor disponibile) și ținând cont de posibilele riscuri ale acestuia pentru sănătatea umană, utilizarea acestuia este complet interzisă la animalele de la care se obțin produse alimentare. Prin urmare, scutirile temporare oferite în ceea ce privește utilizarea 17β estradiolului nu sunt reînnoite.

Interdicția

Directiva interzice:

Excepții

Este interzisă administrarea substanțelor cu efect hormonal sau tireostatic și a substanțelor β-agoniste la animalele de fermă. Cu toate acestea, este permisă utilizarea anumitor substanțe cu efect hormonal și a anumitor substanțe β-agoniste în scopuri terapeutice și zootehnice, cu condiția ca utilizarea acestora să fie controlată.

Importuri

UE interzice importarea de animale, carne sau produse de origine animală din țările din afara UE care autorizează administrarea acestor substanțe pentru stimularea creșterii. Cu toate acestea, interdicția UE nu se aplică în cazul în care aceste țări pot oferi o garanție echivalentă pentru exporturi, cum ar fi un sistem de creștere separat.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică de la 23 mai 1996. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 1 iulie 1997.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Tireostatice: medicamente care reduc (sau stabilizează) producția de hormoni tiroidieni.
Substanțe cu efect estrogen: hormoni care stimulează dezvoltarea unor caracteristici sexuale feminine secundare (de exemplu, musculatură și greutate mai reduse la vaci în comparație cu taurii), produc efecte sistemice precum creșterea și maturizarea oaselor lungi și promovează estrul (adică un interval de timp periodic de receptivitate sexuală) la mamiferele de sex feminin.
Substanțe cu efect androgen: hormoni care controlează dezvoltarea și menținerea caracteristicilor masculine.
Substanțe cu efect gestagen: hormoni care produc în uter efecte progestaționale (adică efecte care favorizează gestația).
Scopuri zootehnice: tehnologia creșterii animalelor (domesticirea și reproducerea selectivă a animalelor).
Substanțe β-agoniste: medicamente care relaxează mușchii (de exemplu, în timpul fătării) prin stimularea β-adrenoreceptorilor.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 96/22/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind interzicerea utilizării anumitor substanțe cu efect hormonal sau tireostatic și a substanțelor β-agoniste în creșterea animalelor și de abrogare a Directivelor 81/602/CEE, 88/146/CEE și 88/299/CEE (JO L 125, 23.5.1996, pp. 3-9)

Modificările succesive aduse Directivei 96/22/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare (JO L 311, 28.11.2001, pp. 1-66)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 16.11.2017