Baza de date online a tarifelor vamale integrate (TARIC)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 – Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește temeiul juridic pentru TARIC – tariful integrat al UE – și introduce un sistem comun pentru codificarea și clasificarea mărfurilor, cunoscut sub numele de Nomenclatura combinată (NC), care este esențial pentru prelucrarea și publicarea statisticii de comerț a UE.

ASPECTE-CHEIE

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 10 septembrie 1987.

CONTEXT

TARIC – tariful integrat al UE – este o bază de date care reunește legislația comercială și agricolă cu tarifele vamale. Astfel se asigură aplicarea uniformă de către țările UE și se oferă o vedere de ansamblu clară asupra tuturor măsurilor care se vor lua de către părțile implicate în importurile în UE sau exporturile de mărfuri din UE.

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Tariful vamal comun: combinația dintre clasificarea mărfurilor și taxele vamale care se aplică fiecărei clase de mărfuri, aplicabilă pe întreg teritoriul UE.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (JO L 256, 7.9.1987, pp. 1-675)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CEE) nr. 2658/87 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 17.06.2023