Jurisdicția și legea aplicabilă în materie de succesiuni și privind certificatul european de moștenitor

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 650/2012 în materie de succesiuni și privind crearea unui certificat european de moștenitor

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Regulamentul se aplică tuturor aspectelor civile ale succesiunilor privind patrimoniile persoanelor decedate.

Regulamentul nu se aplică:

Domeniile de drept civil, altele decât succesiunea, precum aspectele patrimoniale ale regimurilor matrimoniale, cadourile și planurile de pensii, nu sunt vizate de prezentul regulament.

Jurisdicția și legea aplicabilă

Legea aplicabilă reglementează, de exemplu:

Recunoașterea și executarea

Aplicarea unei legi unice de către o singură autoritate în cazul unei succesiuni internaționale evită procedurile judiciare desfășurate în paralel, cu posibile hotărâri contradictorii. De asemenea, garantează că hotărârile pronunțate într-o țară UE sunt recunoscute în întreaga UE fără a necesita orice altă procedură specială. Hotărârile executorii în țara UE unde au fost pronunțate sunt executorii într-o altă țară UE atunci când, la cererea unei părți interesate, acestea au fost declarate executorii de către instanța locală.

Certificatul european de moștenitor

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul a intrat în vigoare la 5 iulie 2012.

CONTEXT

Pentru mai multe informații, consultați portalul european e-justiție.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și acceptarea și executarea actelor autentice în materie de succesiuni și privind crearea unui certificat european de moștenitor (JO L 201, 27.7.2012, pp. 107-134)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 650/2012 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1329/2014 al Comisiei din 9 decembrie 2014 de stabilire a formularelor menționate în Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și acceptarea și executarea actelor autentice în materie de succesiuni și privind crearea unui certificat european de moștenitor (JO L 359, 16.12.2014, pp. 30-84). A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 25.01.2016(1) Regatul Unit se retrage din Uniunea Europeană și, începând cu 1 februarie 2020, are statut de țară terță (țară din afara UE).