Acordul cu Statele Unite privind extrădarea

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Acordul privind extrădarea între Uniunea Europeană și SUA

Decizia 2009/820/PESC privind încheierea acordurilor privind extrădarea și asistența judiciară reciprocă între UE și SUA

Decizia 2003/516/CE privind semnarea Acordurilor privind extrădarea și asistența judiciară reciprocă în materie penală între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii

CARE ESTE ROLUL ACESTUI ACORD ȘI AL ACESTEI DECIZII?

Acordul stabilește condițiile referitoare la extrădarea infractorilor între UE și SUA, în vederea îmbunătățirii cooperării în cadrul relațiilor de extrădare aplicabile ale acestora.

Decizia încheie, în numele UE, acordul cu SUA privind extrădarea.

ASPECTE-CHEIE

Acordul completează tratatele bilaterale privind extrădarea între țările UE și SUA și consolidează cooperarea în contextul relațiilor de extrădare aplicabile.

Infracțiuni pasibile de extrădare

Infracțiunile pasibile de extrădare constă în:

Dacă țara solicitată acordă extrădarea pentru o infracțiune pasibilă de extrădare, aceasta trebuie să acorde extrădarea pentru orice altă infracțiune inclusă în cerere, cu condiția ca cealaltă infracțiune să fie pasibilă de pedeapsă privativă de libertate cu durata de până la un an și să fie îndeplinite toate celelalte condiții de extrădare.

Cereri de extrădare

Proceduri de extrădare

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE

Acordul a intrat în vigoare la duminică, luni, 1 februarie 2010.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Acord privind extrădarea între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii (JO L 181, 19.7.2003, pp. 27-33)

Decizia 2009/820/PESC a Consiliului din 23 octombrie 2009 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului privind extrădarea între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii și a Acordului privind asistența judiciară reciprocă între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii (JO L 291, 7.11.2009, pp. 40-41)

Decizia 2003/516/CE a Consiliului din 6 iunie 2003 referitoare la semnarea Acordurilor între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind extrădarea și asistența judiciară reciprocă în materie penală (JO L 181, 19.7.2003, pp. 25-26)

DOCUMENTE CONEXE

Decizia 2009/933/PESC a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind extinderea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind extrădarea (JO L 325, 11.12.2009, pp. 4-5)

Informare privind data intrării în vigoare a Acordului privind extrădarea și a Acordului privind asistența judiciară reciprocă între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii (JO L 323, 10.12.2009, p. 11)

Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre – Declarații formulate de anumite state membre privind adoptarea Deciziei-cadru (JO L 190, 18.7.2002, pp. 1-20)

Modificările succesive aduse Deciziei 2002/584/JAI au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 05.12.2019