Acordul cu Statele Unite privind asistența juridică reciprocă

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Acord privind asistența judiciară reciprocă între UE și SUA

Decizia 2009/820/PESC privind încheierea, în numele UE, a acordurilor privind extrădarea și asistența juridică reciprocă dintre aceasta și SUA

Decizia 2003/516/CE referitoare la semnarea Acordurilor între UE și SUA privind extrădarea și asistența judiciară reciprocă în materie penală

CARE ESTE ROLUL ACESTUI ACORD ȘI AL ACESTEI DECIZII?

ASPECTE-CHEIE

Țările UE și SUA aplică condițiile acestui acord-cadru la tratatele lor bilaterale de asistență juridică reciprocă. În absența unui astfel de tratat, UE și SUA se angajează să se asigure că acordul este aplicat.

În cazul în care tratatele bilaterale existente între țările UE și SUA nu sunt compatibile cu acordul, ar trebui să prevaleze cadrul UE.

Asistență juridică reciprocă

Asistența acordată autorităților administrative

Protecția datelor personale

Revizuirea acordului

În conformitate cu articolul 17 din acord, UE și SUA au efectuat o revizuire a funcționării acordului în 2015-2016. Concluzia analizei este că, în termeni generali, acordul a fost un succes. Procesul de revizuire a condus, de asemenea, la recomandări pentru îmbunătățirea funcționării practice a relațiilor de asistență juridică reciprocă dintre UE și SUA, inclusiv cu privire la o mai bună repartizare a cunoștințelor în rândul practicienilor cu privire la legile și procesele reciproce și pentru o mai bună utilizare a tehnologiei pentru a accelera transmiterea cererilor și dovezilor și a comunicărilor generale.

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE

Acordul a intrat în vigoare la 1 februarie 2010. Acesta a fost pus în aplicare în țările UE prin instrumentele bilaterale.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Acord privind asistența judiciară reciprocă între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii (JO L 181, 19.7.2003, pp. 34-42)

Decizia 2009/820/PESC a Consiliului din 23 octombrie 2009 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului privind extrădarea între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii și a Acordului privind asistența judiciară reciprocă între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii (JO L 291, 7.11.2009, p. 40-41)

Decizia 2003/516/CE a Consiliului din 6 iunie 2003 referitoare la semnarea Acordurilor între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind extrădarea și asistența judiciară reciprocă în materie penală (JO L 181, 19.7.2003, pp. 25-26)

DOCUMENTE CONEXE

Acord între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind protecția informațiilor cu caracter personal în ceea ce privește prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor (JO L 336, 10.12.2016, pp. 3-13)

Informare privind data intrării în vigoare a Acordului privind extrădarea și a Acordului privind asistența judiciară reciprocă între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii (JO L 323, 10.12.2009, p. 11)

Data ultimei actualizări: 16.04.2019