Procese echitabile: dreptul suspecților la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2010/64/UE – dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește norme minime valabile în întreaga Uniune Europeană (UE) privind dreptul la interpretare și traducere în procedurile penale și în procedurile de executare a unui mandat european de arestare.

Aceasta este prima dintr-o serie de măsuri de stabilire a unor norme minime privind drepturile procedurale la nivelul întregii UE, în conformitate cu o foaie de parcurs elaborată în 2009. Directiva a fost urmată, în 2012, de Directiva privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale.

ASPECTE-CHEIE

Dreptul la interpretare

Interpretarea trebuie asigurată gratuit persoanelor suspectate sau acuzate care nu vorbesc sau nu înțeleg limba în care se desfășoară procedurile penale, inclusiv în cadrul:

interogatoriilor efectuate de poliție;

întâlnirilor esențiale dintre client și avocat;

tuturor audierilor în fața instanței și al oricăror audieri intermediare necesare.

Se poate folosi interpretarea prin videoconferință, prin telefon sau prin internet dacă nu este necesară prezența fizică a interpretului pentru a garanta caracterul echitabil.

Dreptul la traducerea documentelor esențiale

Persoanelor suspectate sau acuzate care nu înțeleg limba în care se desfășoară procedurile penale trebuie să li se furnizeze traducerea scrisă a documentelor esențiale pentru apărare. Acestea includ:

orice decizie de privare de libertate a unei persoane;

orice rechizitoriu sau act de inculpare;

orice hotărâre judecătorească.

Autoritățile competente pot decide, în fiecare caz în parte, să traducă eventuale alte documente. Persoanele suspectate sau acuzate sau avocații acestora pot solicita, de asemenea, traducerea altor documente esențiale.

În cadrul procedurilor de executare a unui mandat european de arestare, persoanelor în cauză trebuie să li se asigure interpretare și traducerea scrisă a mandatului, dacă este necesar.

Calitatea interpretării și a traducerii

Traducerea și interpretarea trebuie să aibă un nivel calitativ suficient pentru a le permite persoanelor în cauză să înțeleagă cazul instrumentat împotriva lor și să își exercite dreptul la apărare. În acest scop, țările UE trebuie să creeze un registru cuprinzând traducătorii și interpreții independenți și calificați care ar trebui să fie la dispoziția avocaților și a autorităților relevante.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Începând cu 15 noiembrie 2010. Directiva a trebuit transpusă în legislația națională a țărilor UE până la 27 octombrie 2013.

CONTEXT

Dreptul persoanelor acuzate la interpretare și traducere.

ACT

Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale (JO L 280, 26.10.2010, pp. 1-7)

Data ultimei actualizări: 30.10.2015