Cooperarea UE în materie penală – protecția datelor cu caracter personal (până în 2018)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia-cadru 2008/977/JAI – protecția datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală

CARE ESTE OBIECTIVUL ACESTEI DECIZII-CADRU?

Decizia-cadru are ca obiectiv protejarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale atunci când datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul prevenirii, al cercetării, al descoperirii sau al urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor.

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Prelucrarea datelor

Transmiterea datelor

Drepturile persoanelor vizate

Protecția prelucrării de date

Abrogare

Decizia-cadru 2008/977/JAI se abrogă prin Directiva (UE) 2016/680 începând cu 6 mai 2018.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA-CADRU?

Decizia-cadru se aplică începând cu data de 19 ianuarie 2009.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală (JO L 350, 30.12.2008, pp. 60-71)

Modificările şi corectările aduse Deciziei 2008/977/JAI a Consiliului au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, pp. 89-131)

Data ultimei actualizări: 26.10.2016