Protejarea infrastructurii critice

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2008/114/CE – identificarea și desemnarea infrastructurilor critice europene și evaluarea necesității de îmbunătățire a protecției acestora

CARE ESTE OBIECTIVUL DIRECTIVEI?

Directiva stabilește un proces al Uniunii Europene (UE) pentru identificarea și desemnarea infrastructurilor critice europene* (ICE) și stabilește o abordare pentru îmbunătățirea protecției acestora.

ASPECTE-CHEIE

Identificarea și desemnarea ICE

Planurile de securitate pentru operatori

Ofițerii de legătură pentru securitate

Raportare

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând de la 12 ianuarie 2009. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 12 ianuarie 2011.

CONTEXT

* TERMENI-CHEIE

* Infrastructură critică: elemente sau sisteme esențiale pentru menținerea funcțiilor sociale vitale, a sănătății, siguranței, securității și bunăstării sociale sau economice a persoanelor. Infrastructura critică europeană (ICE) este o infrastructură critică din țările UE, a cărei perturbare sau distrugere ar avea un impact semnificativ asupra a cel puțin două țări din UE (de exemplu, centralele de producție a energiei electrice sau conductele de distribuție a petrolului).

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 2008/114/CE a Consiliului din 8 decembrie 2008 privind identificarea și desemnarea infrastructurilor critice europene și evaluarea necesității de îmbunătățire a protecției acestora (JO L 345, 23.12.2008, pp. 75-82)

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Consiliu și Parlamentul European – Protecția infrastructurilor critice în lupta împotriva terorismului [COM(2004) 702 final, 20.10.2004]

Cartea verde privind un program european privind protecția infrastructurilor critice [COM(2005) 576 final, 17.11.2005]

Comunicare a Comisiei privind un program european privind protecția infrastructurilor critice [COM(2006) 786 final, 12.12.2006]

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei privind o nouă abordare a Programului european privind protecția infrastructurilor critice: sporirea siguranței infrastructurilor critice europene [SWD(2013) 318 final, 28.8.2013]

Data ultimei actualizări: 14.11.2016