Obligațiile contractuale în UE – determinarea legii naționale aplicabile

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 593/2008 – legea aplicabilă obligațiilor contractuale

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

ASPECTE-CHEIE

Regulamentul nu se aplică în materie fiscală, vamală sau administrativă și nici probelor și aspectelor de procedură din cadrul procedurilor judiciare. Printre alte obligații cărora nu li se aplică regulamentul se numără cele legate de:

Domeniul legii aplicabile

Regulamentul determină legea națională aplicabilă diferitor aspecte ale contractelor, inclusiv:

Alegerea legii aplicabile

Legea aplicabilă în absența unei alegeri

În cazul în care părțile nu au ales legea aplicabilă, tipul de contract determină normele:

Dacă însă contractul este legat mai strâns de o altă țară decât cea prevăzută de aceste norme, se va aplica legea țării respective. La fel se procedează și în cazul în care nu se poate determina legea aplicabilă.

Contracte specifice

Pentru anumite tipuri de contracte, regulamentul stabilește și opțiunile privind alegerea legii aplicabile și determină alegerea aplicabilă în lipsa unei alegeri. Printre acestea se numără:

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică în cazul contractelor încheiate ulterior datei de 17 decembrie 2009.

CONTEXT

Obligații contractuale și necontractuale

TERMENI-CHEIE AI ACTULUI

* Prescripție: rolul pe care îl are trecerea timpului în ceea ce privește instituirea și încetarea drepturilor.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I) (JO L 177, 4.7.2008, pp. 6-16)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 593/2008 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 864/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 privind legea aplicabilă obligațiilor necontractuale (Roma II) (JO L 199, 31.7.2007, pp. 40-49)

Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 al Consiliului din 20 decembrie 2010 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în domeniul legii aplicabile divorțului și separării de corp (JO L 343, 29.12.2010, pp. 10-16)

Data ultimei actualizări: 11.01.2016