Intensificarea cooperării transfrontaliere (decizia de la Prüm)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2008/615/JAI a Consiliului privind cooperarea transfrontalieră, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

Decizia vizează intensificarea cooperării transfrontaliere dintre autorităţile poliţieneşti şi judiciare ale ţărilor UE pentru combaterea mai eficace a terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere. Aceasta se concentrează în special pe schimburile automate de informații. De asemenea, se concentrează asupra evenimentelor majore și în scopul combaterii terorismului.

Decizia decurge dintr-un tratat multilateral semnat în 2005 de Belgia, Germania, Spania, Franța, Luxemburg, Țările de Jos și Austria. Acesta a fost transformată într-un instrument juridic obligatoriu pentru toate țările UE. Consiliul a adoptat ulterior decizia de la Prüm și normele sale de aplicare.

ASPECTE-CHEIE

Decizia stabileşte reglementările cu privire la:

Crearea bazelor de date naţionale şi accesul automatizat la date

Transmiterea de date privind evenimente majore

Transmiterea de informaţii pentru combaterea terorismului

În cazuri individuale și cu anumite restricții, ţările UE îşi pot transmite reciproc următoarele date pentru a preveni atacurile teroriste:

Alte măsuri pentru intensificarea cooperării poliţiei la nivel transfrontalier

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA?

Se aplică de la 26 august 2008.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Date dactiloscopice: imagini de amprente digitale, imagini de amprente digitale latente (latente sunt amprentele care sunt invizibile cu ochiul liber și trebuie analizate profesional), amprente palmare, amprente palmare latente, precum și șabloanele unor astfel de imagini care sunt stocate și procesate într-o bază de date automată.
Partea necodată a ADN-ului: zone de cromozomi care nu conţin nicio expresie genetică, și anume zone care nu asigură proprietăți funcționale unui organism.
Căutare automată: o procedură de acces online pentru consultarea bazelor de date ale unei ţări a UE, ale mai multor ţări ale UE sau ale tuturor ţărilor UE.
Profil ADN: un cod format din litere sau din cifre care reprezintă un set de caracteristici de identificare, a părţii necodate a unui eşantion analizat de ADN uman.
Sistem de tip hit/no hit: părțile își acordă un acces limitat la datele de referință în bazele lor naționale de date privind ADN-ul și amprentele digitale. De asemenea, le acordă dreptul de a utiliza aceste date pentru a efectua verificări automate ale amprentelor digitale și ale profilurilor ADN. Informațiile personale referitoare la datele de referință nu sunt disponibile părții solicitante.
Date non-personale: date care conțin profiluri ADN individuale care pot fi utilizate pentru a stabili un potrivire sau o „descoperire”, dar care nu dezvăluie identitatea persoanei vizate.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (JO L 210, 6.8.2008, pp. 1-11)

DOCUMENTE CONEXE

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/617 a Consiliului din 27 martie 2017 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Grecia (JO L 89, 1.4.2017, pp. 4-5)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/618 a Consiliului din 27 martie 2017 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor (VRD) în Danemarca (JO L 89, 1.4.2017, pp. 6-7)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/943 a Consiliului din 18 mai 2017 privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește înmatricularea vehiculelor în Malta, Cipru și Estonia și de înlocuire a Deciziilor 2014/731/UE, 2014/743/UE și 2014/744/UE (JO L 142, 2.6.2017, pp. 84-86)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/944 a Consiliului din 18 mai 2017 privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Letonia și de înlocuire a Deciziei 2014/911/UE (JO L 142, 2.6.2017, pp. 87-88)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/945 a Consiliului din 18 mai 2017 privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Slovacia, Portugalia, Letonia, Lituania, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Cipru, Polonia, Suedia, Malta și Belgia și de înlocuire a Deciziilor 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE și 2014/410/UE (JO L 142, 2.6.2017, pp. 89-92)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/946 a Consiliului din 18 mai 2017 privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Slovacia, Bulgaria, Franța, Republica Cehă, Lituania, Țările de Jos, Ungaria, Cipru, Estonia, Malta, România și Finlanda și de înlocuire a Deciziilor 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE și 2013/792/UE (JO L 142, 2.6.2017, pp. 93-96)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/947 a Consiliului din 18 mai 2017 privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Finlanda, Slovenia, România, Polonia, Suedia, Lituania, Bulgaria, Slovacia și Ungaria și de înlocuire a Deciziilor 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE și 2014/264/UE (JO L 142, 2.6.2017, pp. 97-99)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1866 a Consiliului din 12 octombrie 2017 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Republica Cehă (JO L 266, 17.10.2017, pp. 6-7)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1867 a Consiliului din 12 octombrie 2017 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Portugalia (JO L 266, 17.10.2017, pp. 8-9)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1868 a Consiliului din 12 octombrie 2017 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Grecia (JO L 266, 17.10.2017, pp. 10-11)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/254 a Consiliului din 12 februarie 2016 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor (VRD) în Letonia (JO L 47, 24.2.2016, pp. 8-9)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2047 a Consiliului din 18 noiembrie 2016 privind lansarea în Danemarca a schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN (JO L 318, 24.11.2016, pp. 8-9)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2048 a Consiliului din 18 noiembrie 2016 privind lansarea în Danemarca a schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice (JO L 318, 24.11.2016, pp. 10-11)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2009 a Consiliului din 10 noiembrie 2015 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Polonia (JO L 294, 11.11.2015, pp. 70-71)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2049 a Consiliului din 10 noiembrie 2015 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Suedia (JO L 300, 17.11.2015, pp. 15-16)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2050 a Consiliului din 10 noiembrie 2015 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Belgia (JO L 300, 17.11.2015, pp. 17-18)

2010/482/UE: Decizia Consiliului din 26 iulie 2010 privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Islanda și Norvegia pentru aplicarea anumitor dispoziții din Decizia 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, și din Decizia 2008/616/JAI privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, inclusiv anexa la aceasta (JO L 238, 9.9.2010, pp. 1-2)

Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (JO L 210, 6.8.2008, pp. 12-72)

Data ultimei actualizări: 04.05.2020