Asigurarea igienei produselor alimentare de origine animală

Regulamentul (CE) nr. 853/2004 stabilește norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală sau operatorilor din sectorul alimentar. Regulamentul constituie o parte-cheie a pachetului igienă din 2004 al Uniunii Europene privind legislația referitoare la igiena produselor alimentare.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală

SINTEZĂ

Prezentul regulament vizează asigurarea unui înalt nivel de siguranță alimentară și sănătate publică. Acesta vine în completarea Regulamentului (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare, ale cărui norme se referă, în principal, la autorizarea operatorilor din sectorul alimentar.

Normele regulamentului se aplică produselor de origine animală prelucrate sau neprelucrate. Normele nu se aplică, în general, produselor alimentare care conțin atât produse de origine vegetală, cât și produse de origine animală prelucrate.

Țările Uniunii Europene (UE) trebuie să se înregistreze și, unde este necesar, să autorizeze unitățile care manipulează produsele de origine animală.

Abordarea sectorială

Normele regulamentului pentru alimentele de origine animală acoperă următoarele sectoare principale: carne, scoici, pește și lapte. Conform metodelor de producție tradiționale, regulamentul permite autorităților naționale din domeniul alimentar să acorde condiții speciale pentru normele privind igiena în fiecare sector.

În sectorul cărnii, aceste norme se referă, de exemplu, la abatoare, tranșare și dezosare, marcajul de salubritate, precum și la depozitare, transport și maturare. Pentru carnea de vânat sălbatic, vânătorii trebuie să fie formați în domeniul sănătății și igienei.

Normele pentru scoici și produsele pescărești cuprind totul, de la producție și recoltare până la echipament, instalații, prelucrare și transport.

Carne

Acest sector include ungulatele domestice (specii bovine, porcine, ovine și caprine); păsările de curte și lagomorfele (păsări/iepuri de crescătorie, iepuri de câmp și rozătoare); carnea de vânat de crescătorie; carnea de vânat sălbatic; carnea tocată, preparatele din carne și carnea separată/recuperată mecanic (CSM); și produsele din carne.

Celelalte sectoare sunt:

În mai 2013, Comisia Europeană a adoptat propuneri pentru un pachet de măsuri în vederea îmbunătățirii în continuare a sănătății și a siguranței lanțului agroalimentar.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 853/2004

20.5.2004

-

JO L 139, 30.4.2004

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 219/2009

20.4.2009

-

JO L 87, 31.3.2009

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 853/2004 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 2074/2005 al Comisiei din 5 decembrie 2005 de stabilire a măsurilor de aplicare privind anumite produse reglementate de Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și organizarea unor controale oficiale prevăzute de Regulamentele (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 853/2004 și (CE) nr. 854/2004 (JO L 338, 22.12.2005)

Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (JO L 139, 30.4.2004)

Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman (JO L 139, 30.4.2004).

Directiva 2004/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 de abrogare a unor directive privind igiena alimentară și normele sanitar-veterinare referitoare la producția și comercializarea anumitor produse de origine animală destinate consumului uman și de modificare a Directivelor 89/662/CEE și 92/118/CEE ale Consiliului, precum și a Deciziei 95/408/CE a Consiliului (JO L 157, 30.4.2004).

Ultima actualizare: 18.05.2014