Siguranța alimentară – de la fermă la consumator

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare

SINTEZĂ

Uniunea Europeană (UE) urmărește asigurarea igienei produselor alimentare în toate etapele procesului de producție, de la producția primară (în principal agricultura, vânătoarea sau pescuitul) până la consumatorul final. Acest act legislativ al UE nu tratează aspecte legate de nutriție, de compoziție sau de calitate și nici prepararea alimentelor acasă.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul și anexele la acesta definesc un set de obiective pe care trebuie să le atingă firmele care lucrează cu produse alimentare.

ASPECTE-CHEIE

Principiul-cheie este că toți cei care lucrează într-o întreprindere din sectorul alimentar trebuie să asigure aplicarea unor bune practici de igienă în fiecare etapă a procesului de producție.

Anexa I la regulament vizează activitățile legate de producția primară (adică agricultura, creșterea animalelor, vânătoarea sau pescuitul) și include transportul, manipularea și depozitarea produselor primare și transportul de animale vii.

Obiectivele sanitare generale stabilite în anexa II vizează domenii precum:

incintele și echipamentele utilizate pentru produsele alimentare;

condițiile de transport;

deșeurile alimentare;

alimentarea cu apă;

igiena personală și formarea lucrătorilor din domeniul alimentar;

împachetarea și ambalarea;

procesele de tratament termic.

În plus, toate întreprinderile din sectorul alimentar trebuie să respecte prevederile Regulamentului (CE) nr. 853/2004, care stabilește norme privind alimentele de origine animală.

Se pot acorda exceptări uneori, cum ar fi pentru întreprinderile mici care livrează direct consumatorilor locali. Țările UE pot adapta normele în funcție de anumite condiții locale, cât timp nu se compromite siguranța produselor alimentare.

Sistemul HACCP

Întreprinderile din sectorul alimentar (altele decât cele din domeniul agricol, al creșterii animalelor, al vânătorii sau al pescuitului) ar trebui să aplice principiile analizei riscurilor și a punctelor critice de control (HACCP) enunțate în Codex Alimentarius. Aceste principii nu înlocuiesc însă controalele oficiale. Obiectivele sunt:

identificarea punctelor critice de control și a unor proceduri de monitorizare;

stabilirea unor măsuri corective;

aplicarea unor proceduri pentru a verifica funcționarea efectivă a măsurilor;

păstrarea de evidențe.

Țările UE trebuie să încurajeze elaborarea unor ghiduri naționale bazate pe principiile HACCP, cu posibilitatea elaborării unor ghiduri la nivelul UE dacă se consideră necesar.

Dacă legislația națională sau a UE impune acest lucru, întreprinderile din sectorul alimentar trebuie aprobate, iar toate incintele trebuie înregistrate la autoritatea competentă.

Produsele alimentare importate în UE și produsele alimentare de origine animală exportate trebuie să respecte standardele UE sau standardele echivalente cu acestea, precum și eventualele cerințe pe care le poate impune țara importatoare.

Normele privind trasabilitatea*, introduse prin Regulamentul (CE) nr. 178/2002, se aplică acum și produselor alimentare importate în UE și exportate din UE, existând anumite cerințe noi.

În cazul în care o întreprindere din sectorul alimentar descoperă că un produs alimentar prezintă un risc grav pentru sănătate, aceasta trebuie să retragă imediat produsul alimentar respectiv de pe piață, informând utilizatorii și autoritatea competentă.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Directiva a intrat în vigoare la 20 mai 2004.

TERMENI-CHEIE

* Trasabilitate: posibilitatea de a urmări un produs alimentar sau un animal de la care se obțin produse alimentare prin toate etapele de producție, prelucrare și distribuție.

CONTEXT

Igiena alimentară – legislația fundamentală pe site-ul Comisiei Europene.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (JO L 139, 30.04.2004, pp. 1-54)

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 852/2004 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare (JO L 338 ,22.12.2005, pp. 1-26). A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 2074/2005 al Comisiei din 5 decembrie 2005 de stabilire a măsurilor de aplicare privind anumite produse reglementate de Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și organizarea unor controale oficiale prevăzute de Regulamentele (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 853/2004 și (CE) nr. 854/2004 (JO L 338, 22.12.2005, pp. 27-59). A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 24.11.2015