Substanțele care diminuează stratul de ozon

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon (Regulamentul privind stratul de ozon)

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

ASPECTE-CHEIE

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 1 ianuarie 2010.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Intermediari de sinteză: orice substanță reglementată sau orice substanță nouă care suferă transformări chimice în cadrul unui proces prin care compoziția sa originală este integral convertită și ale cărei emisii sunt neglijabile.
Agenți de proces: substanțele reglementate folosite ca agenți de procesare chimică în aplicațiile specificate în lista din anexa III.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon (JO L 286, 31.10.2009, pp. 1-30)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 12.02.2021