Substanțele care diminuează stratul de ozon

Pentru a proteja sănătatea umană și mediul, UE elimină progresiv substanțele care diminuează stratul de ozon. În acest scop, aceasta a interzis utilizarea și vânzarea celor mai periculoase asemenea substanțe, cum ar fi clorofluorocarburile (CFC), și a instituit proceduri pentru celelalte.

ACT

Regulamentul (CE) nr 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon.

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Acesta prevede normele privind producția, importul, exportul, vânzarea, utilizarea, recuperarea, reciclarea, regenerarea și distrugerea substanțelor care deteriorează stratul de ozon. Regulamentul stabilește cerințele de raportare și măsurile pentru produsele și echipamentele care utilizează aceste substanțe. Acesta a fost modificat într-o mică măsură de trei ori.

ASPECTE-CHEIE

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

De la 1 ianuarie 2010.

TERMENI-CHEIE AI ACTULUI

Intermediari de sinteză: orice substanță reglementată sau orice substanță nouă care suferă transformări chimice în cadrul unui proces prin care compoziția sa originală este integral convertită și ale cărei emisii sunt neglijabile.

Agenți de proces: substanțele reglementate folosite ca agenți de procesare chimică în aplicațiile specificate în lista din anexa III.

Pentru mai mult informații, consultați site-ul Direcției Generale Politici Climatice a Comisiei Europene.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009

20.11.2009

Nu se aplică. Regulamentul se aplică direct. Cu toate acestea, țările UE sunt obligate să definească cerințele minime de calificare pentru personal (1.1.2010) și să prevadă norme referitoare la sancțiuni (30 iunie 2011).

JO L 286, 31.10.2009, pp. 1-30

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 744/2010 al Comisiei

8.9.2010

-

JO L 218, 19.8.2010, pp. 2-8

Regulamentul (UE) nr. 1087/2013 al Comisiei

25.11.2013

-

JO L 293, 5.11.2013, pp. 28-28

Regulamentul (UE) nr. 1088/2013 al Comisiei

25.11.2013

-

JO L 293, 5.11.2013, p. 29-30

Modificările și corecturile ulterioare aduse Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 02.04.2015