Recuperarea vaporilor de benzină la stațiile de benzină pentru un aer mai curat

Vaporii de benzină emiși pe parcursul alimentării vehiculelor au efecte negative asupra sănătății umane și a mediului. Printr-o directivă din 2009, Uniunea Europeană (UE) ia măsuri pentru recuperarea unor astfel de vapori.

ACT

Directiva 2009/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 privind etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzină în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină

SINTEZĂ

Vaporii de benzină emiși pe parcursul alimentării vehiculelor au efecte negative asupra sănătății umane și a mediului. Printr-o directivă din 2009, Uniunea Europeană (UE) ia măsuri pentru recuperarea unor astfel de vapori.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva asigură recuperarea vaporilor de benzină dăunători emiși pe parcursul alimentării unui vehicul la o stație de benzină. Pompele de benzină din multe stații de benzină din UE vor fi echipate cu sisteme pentru recuperarea acestor vapori.

ASPECTE-CHEIE

CONTEXT

Benzina este un amestec complex de compuși organici volatili care se evaporă ușor în aer, contribuind la o serie de probleme de poluare. Acestea includ niveluri excesive de benzen toxic în aer și formarea fotochimică a ozonului, un poluant atmosferic care provoacă boli respiratorii, precum astmul. În plus, ozonul este un gaz cu efect de seră.

Pentru informații suplimentare, consultați Depozitarea și distribuirea benzinei de pe site-ul Comisiei Europene.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2009/126/CE

31.10.2009

1.1.2012

JO L 285, 31.10.2009, pp. 36-39

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2014/99/UE

12.11.2014

12.5.2016

JO L 304, 23.10.2014, p. 89-90

Data ultimei actualizări: 11.08.2015