Agenția Europeană de Mediu - informare și monitorizarea mediului

Regulamentul (CE) nr. 401/2009 - Agenția Europeană de Mediu și Rețeaua europeană de informare și observare a mediului

ACT

Regulamentul (CE) nr. 401/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind Agenția Europeană de Mediu și Rețeaua europeană de informare și observare a mediului

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul descrie obiectivele Agenției Europene de Mediu (AEM) și ale Rețelei europene de informare și observare a mediului (EIONET). Acestea pot astfel să furnizeze informații în sprijinul elaborării politicii de mediu a UE.

ASPECTE-CHEIE

AEM este o agenție a UE având ca obiectiv protejarea și îmbunătățirea mediului și susținerea dezvoltării durabile. În acest scop, Agenția furnizează informații obiective, fiabile și comparabile, astfel încât:

să se ia măsuri pentru protejarea mediului;

să se evalueze rezultatele acestor măsuri;

publicul să fie informat cu privire la starea mediului și

țările UE să beneficieze de suportul tehnic și științific necesar.

Agenția are următoarele atribuții principale:

culegerea, prelucrarea și analiza datelor, pentru a furniza UE informațiile obiective necesare pentru politici de mediu eficiente;

contribuirea la supravegherea măsurilor de mediu;

colaționarea, evaluarea și difuzarea datelor privind starea mediului către publicul larg;

asigurarea comparabilității paneuropene a datelor;

promovarea includerii informațiilor UE în programele internaționale de monitorizare a mediului, precum cele ale Organizației Națiunilor Unite;

stimularea elaborării metodelor de evaluare a costurilor daunelor aduse mediului și a costurilor politicilor de prevenire, de protecție și de restaurare;

stimularea schimbului de informații cu privire la cele mai bune tehnologii disponibile pentru a preveni și reduce daunele cauzate mediului și

publicarea, la fiecare cinci ani, a unui raport asupra stării, evoluției și perspectivelor mediului.

Printre informațiile vizate se numără:

gestionarea deșeurilor;

schimbările climatice și adaptarea la acestea.

Consiliul de administrație al AEM este compus dintr-un reprezentant al fiecărei țări membre, doi reprezentanți ai Comisiei Europene și doi experți științifici desemnați de Parlamentul European. De administrarea curentă răspunde un director executiv.

AEM cooperează cu alte organisme ale UE și internaționale, cum ar fi Biroul Statistic (Eurostat) și Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene, Programul de mediu al Organizației Națiunilor Unite și Organizația Mondială a Sănătății.

EIONET, coordonată de AEM, este rețeaua de informare a UE cu privire la problemele de mediu. Aceasta are reprezentanți din toate țările UE, precum și din Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția și Turcia.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Începând cu 10 iunie 2009.

CONTEXT

Site-ul Agenției Europene de Mediu

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 401/2009

10.6.2009

-

JO L 126, 21.5.2009, pp. 13-22

Data ultimei actualizări: 22.09.2015