Legislația UE privind gestionarea deșeurilor

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2008/98/CE privind deșeurile

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva instituie un cadru legislativ pentru tratarea deșeurilor în UE. Obiectivul acestuia este de a proteja mediul și sănătatea umană accentuând importanța unei gestionări adecvate a deșeurilor și a utilizării unor tehnici de valorificare și de reciclare pentru a reduce presiunile asupra resurselor și a îmbunătăți utilizarea acestora.

ASPECTE-CHEIE

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu data de 12 decembrie 2008. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 12 decembrie 2010.

TERMENI-CHEIE

* Produs secundar: un rezultat al unui proces de producție care nu a reprezentat obiectivul principal al procesului respectiv. Spre deosebire de deșeuri, produsul secundar trebuie să poată fi utilizat ulterior. Directiva permite Comisiei Europene să stabilească criterii pe care trebuie să le întrunească substanțele pentru a face diferența între produse secundare și deșeuri.

CONTEXT

În trecut, generarea deșeurilor era un produs secundar inevitabil și nefericit al activității și creșterii economice. Cu ajutorul tehnologiilor moderne și al unei gestionări atente a resurselor, acea verigă a ciclului poate fi eliminată.

ACT

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, pp. 3–30)

Modificările succesive aduse Directivei 2008/98/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Decizia 2014/955/UE a Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 370, 30.12.2014, pp. 44-86)

Directiva (UE) 2015/1127 a Comisiei din 10 iulie 2015 de modificare a anexei II la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 184, 11.7.2015, pp. 13–15). A se vedea rectificarea.

Data ultimei actualizări: 24.02.2016